Znaczenie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w budynkach- Konferencja SITP Wiosna 2023

Wydarzenia

W Zakopanem miała miejsce cykliczna, międzynarodowa konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział śląski - „Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane wiosna 2023”. Konferencja odbyła się w dniach 12- 14 marca i zgromadziła ponad 300 specjalistów z dziedziny pożarnictwa. Nasza firma uczestniczyła już wcześniej w konferencjach w latach 2015-2020 (z uwagi na pandemię COVID 19 konferencja nie odbyła się w 2021 roku).

 Pracownicy stojący przy stanowisku VELUX Commercial podczas konferencji SITP

Pracownicy stojący przy stanowisku VELUX Commercial podczas konferencji SITP.

Na naszym stoisku można było zapoznać się z ofertą produktów oraz uzyskać wparcie techniczne, a także przeanalizować konkretne problemy projektowe oraz wykonawcze. Dużym zainteresowaniem osób odwiedzających cieszyły się rozwiązania modułowych pasm szklanych VMS, szczególnie jako rozwiązania o odporności ogniowej REI30. Jest to produkt szczególnie sprawdzający się przy renowacjach lub zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków. Prefabrykowane, modułowe świetliki VMS to jedyne, w takiej formie i zakresie rozwiązanie dostępne na polskim rynku.

W trakcie wykładów oraz prezentacji poruszono ciekawe i aktualne tematy, w tym także z zakresu oddymiania grawitacyjnego. Szczególnie interesujący wykład dotyczył dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych. Tego zagadnienia dotyczy również publikacja pt. „Poradnik dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych” powstała w ramach stowarzyszenia DAFA (Stowarzyszenie wykonawców dachów płaskich i fasad), którego jesteśmy czynny członkiem. Jako VELUX Commercial czynnie uczestniczyliśmy w kształtowaniu tej publikacji, która powinna ukazać się oficjalnie w tym roku.

Uczestnicy słuchający wykładów i prezentacji oraz mężczyźni stojący przy stanowisku VELUX Commercial podczas konferencji SITP

Uczestnicy słuchający wykładów i prezentacji oraz mężczyźni stojący przy stanowisku VELUX Commercial podczas konferencji SITP.

Agencja ,,TouchPR’’ przeprowadziła także wywiad z prezesem zarządu VELUX Commercial Polska- Karolem Józwiakiem, który podkreśla znaczenie odpowiedniego systemu oddymiania oraz bezpieczeństwa w budynkach:

Systemy oddymiania grawitacyjnego jako klucz do bezpieczeństwa

– Podczas pożaru najważniejsza jest ochrona życia ludzkiego, czyli szybka ewakuacja osób do miejsc bezpiecznych – wyjaśnia Karol Józwiak. – Ludzie w pożarach giną niestety najczęściej na skutek zaczadzenia – temu właśnie zapobiegają systemy oddymiania. System zostaje uruchomiony w momencie wykrycia zadymienia lub podwyższonej temperatury. W górnej części obiektu, najczęściej w dachu otwierane są klapy oddymiające, natomiast w dolnej części budynku uruchomione zostają otwory napowietrzające. W ten sposób ciepłe powietrze oraz dym grawitacyjnie usuwane są z budynku.

Prezes VELUX Commercial zwraca też uwagę na najważniejsze funkcje systemu oddymiania grawitacyjnego. – Przede wszystkim mają one za zadanie zapewnić strefę wolną od dymu w trakcie pożaru, pozwolić na bezpieczną ewakuację z budynku oraz umożliwić służbom ratowniczym zlokalizowanie źródła pożaru. Szybka i bezpieczna ewakuacja z budynku to podstawa do ratowania życia, a precyzyjna lokalizacja źródła pożaru prowadzi do szybszego jego ugaszenia.

Dobre praktyki projektowe

– Projektując system oddymiania w danym budynku należy przede wszystkim posłużyć się odpowiednim standardem projektowym – normą. Przy doborze odpowiedniego narzędzia projektowego uwzględnia się odpowiednie współdziałanie wszystkich systemów służących ochronie przeciwpożarowej, które będą zastosowane w budynku. Tylko w ten sposób możemy zaprojektować skutecznie działający system oddymiania – dodaje Karol Józwiak.

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki dodatkowym rozwiązaniom

Mocnym wsparciem dla rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego są prefabrykowane, modułowe świetliki VMS marki VELUX Commercial. – To jedyne, w takiej formie i zakresie rozwiązanie dostępne na polskim rynku – dopowiada Karol Józwiak. – Istotne są rozwiązania świetlików dachowych o odporności ogniowej REI30. Dzięki ich zastosowaniu uzyskujemy bezpieczne doświetlenie światłem dziennych budynków również w obrębie ścian oddzielenia pożarowego. Stosując takie rozwiązanie mamy możliwość w pełni doświetlić i wykorzystać przestrzenie pomieszczeń przylegające do ścian oddzielenia pożarowego. Przykładem takiego rozwiązania są modułowe świetliki VMS o odporności ogniowej REI30. Jest to produkt szczególnie sprawdzający się przy renowacjach lub zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków.