Polityka prywatności

VELUX Commercial Polska Sp. z o.o. szanuje i chroni Państwa prywatność. Poniżej dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem naszych platform cyfrowych, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. podczas spotkań, szkoleń). VELUX Commercial Polska Sp. z o.o. przestrzega zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest VELUX Commercial Polska Sp. z o.o., ul. Legii Wrzesińskiej 21, 62-300 Września (dalej zwana VELUX Commercial). Można kontaktować się z nami wysyłając mail na adres info@veluxcommercial.pl lub listownie na adres korespondencyjny VELUX Commercial Polska Sp. z o.o., ul. Legii Wrzesińskiej 21, 62-300 Września . Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Właścicielem VELUX Commercial Polska Sp. z o.o. jest JET Group B.V. De Beverspijken 17's-Hertogenbosch 5221EE Holandia (VELUX Group)

1. Podstawa przetwarzania danych osobowych przez VELUX Commercial

VELUX Commercial przetwarza dane osobowe w przypadku posiadania podstawy prawnej, która może wynikać:

 • z umowy lub potencjalnej umowy, którą chcemy zawrzeć jako kontrahenci
 • z udzielonej zgody, którą można wycofać w każdym momencie, ale wycofanie jej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • z przepisów prawa (np. gdy udostępniamy dane organom skarbowym)

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wypełnianiu formularzy, zamówień i zgłoszeń na platformach internetowych służących do zamawiania produktów i usług, kontaktu lub zgłoszeń reklamacyjnych, oraz przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dochodzenia roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 RODO.

Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)

Możemy również przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy spółki VELUX, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności

2. Jakie dane osobowe gromadzi VELUX Commercial i dlaczego?

Cele przetwarzania danych wynikają z prowadzonych przez nas aktywności i świadczonych usług.

Poniżej przedstawiono główne kategorie danych zbieranych przez VELUX Commercial oraz podstawowe powody, dla których takie dane są zbierane:

2.1 W ramach ogólnej działalności biznesowej VELUX Commercial

Gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, pracowników, dostawców (w tym usługodawców zewnętrznych), kontrahentów, firm powiązanych, pośredników i klientów korporacyjnych. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko osoby fizycznej, dane kontaktowe oraz inne informacje niezbędne do celów zatrudnienia lub współpracy biznesowej z Państwem lub Państwa organizacją.

2.2 W celu udzielenia pomocy w przypadku zapytań

W przypadku kontaktu telefonicznego, e-mailowego, pocztowego lub za pośrednictwem naszych platform cyfrowych mogą Państwo podać nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Dane te umożliwiają nam odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji w takich sprawach, jak produkty VELUX Commercial, przygotowywanie niezbędnych pomiarów i wycen dotyczących instalacji produktów VELUX Commercial lub serwisowania okien. Informacje te mogą zostać ujawnione odpowiednim niezależnym instalatorom lub przedstawicielom w celu udzielenia przez nas pomocy klientom w przypadku wystosowania przez nich zapytań lub zorganizowania usług, takich jak wezwanie serwisu. Informacje mogą zostać również ujawnione spółkom z grupy VELUX.

2.3 Klienci i potencjalni klienci

Możemy gromadzić dane osobowe aktualnych klientów oraz potencjalnych klientów, w tym ich imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące kart płatniczych i kredytowych, informacje kredytowe i inne informacje niezbędne do prowadzenia przez nas interesów z daną osobą lub organizacją. Możemy ujawnić te informacje podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia klienta, w tym zorganizowania dostawy produktów VELUX Commercial do klienta lub udzielenia pomocy przy zapytaniach.

2.4 Rozwój biznesu

Przekazywane osobiście dane osobowe lub dane gromadzone przez nasze platformy cyfrowe będą wykorzystywane w celu zwiększenia wiedzy o naszych klientach (co pozwala nam na wprowadzenie usprawnień na naszych platformach cyfrowych, czy też w świadczonych usługach) oraz przekazywania informacji i ofert. Dane mogą być również wykorzystane do rozwijania usług i produktów.

2.5 Cele marketingowe

Na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług lub za Państwa dodatkową zgodą możemy wykorzystywać dane osobowe w celu informowania Państwa o naszej działalności biznesowej, produktach i usługach VELUX Commercial. Do celów komunikacji wykorzystujemy różne kanały komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę.

Podejmujemy działania, takie jak: dostosowane do Państwa preferencji i profilu poprzez mapowanie Państwa preferencji i przesyłanie do Państwa dostosowanych materiałów marketingowych dotyczących linii produktów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz spersonalizowanych reklam w witrynach internetowych VELUX Group, innych witrynach internetowych i mediach społecznościowych, przesyłając te dane osobowe w sposób zaszyfrowany lub stosując porównywalne środki ochrony, do swoich partnerów reklamowych we wskazanych powyżej celach.

Tworzymy marketing, dostosowany do Twoich preferencji i profilu, który będzie oparty o Twoje dane kontaktowe, historię przeglądania, informacje o sprzedaży i subskrypcji; takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, historia zakupów, unikalne identyfikatory, takie jak identyfikatory plików cookie lub identyfikatory urządzeń, oraz śledzona historia przeglądania na podstawie tych identyfikatorów. Należy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca, ponieważ możemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe zebrane w związku z Państwa interakcjami na platformach VELUX Commercial i jej witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, produktami i usługami.

Przeprowadzamy badania rynkowe, aby zebrać informacje rynkowe na temat różnych grup docelowych (np. konsumentów, instalatorów, dealerów, architektów, deweloperów) oraz lepiej zrozumieć uwarunkowania rynkowe i potrzeby rynków w celu zapewnienia najlepszej wartości i wsparcia. Badania te prowadzimy wewnętrznie (proste ankiety, informacje), a w razie bardziej złożonych projektów zlecamy ich przeprowadzenie profesjonalnym agencjom badawczym. Korzystamy z pełnego zakresu metod online i offline. Dane osobowe wymagane do informowania, zapraszania, dokonywania niezbędnej segmentacji biznesowej respondentów.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby VELUX Commercial wykorzystywał Państwa dane osobowe w ten sposób lub nie życzą sobie Państwo otrzymywania dalszych informacji, w każdej chwili można z nich zrezygnować. W komunikacji marketingowej lub podczas określonych aktywności na naszych platformach znajdziesz sposoby na rezygnację np. z subskrypcji w związku z zapisaniem się lub otrzymywaniem od nas komunikacji marketingowej. Możesz również skontaktować się z nami przez e-mail lub listownie. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości marketingowych, usuniemy Twoje dane osobowe w ciągu dwóch miesięcy, chyba że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego określonych w punktach 2.1-2.12.

2.6 Ankiety dla odwiedzających i klientów

W ramach ankiet dotyczących usług i produktów gromadzimy dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe, sklep internetowy, czy korzystający z naszych aplikacji. Służą nam one do ulepszani oferowanych produktów i usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym celu, w zależności od rodzaju ankiety, są udzielone zgody lub uzasadniony interes biznesowy. Wyniki ankiet mogą być przekazywane do VELUX Commercial lub firm analitycznych współpracujących z nami w tym zakresie. Informacje te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych bez Państwa dodatkowej zgody.

2.7. Odwiedzający

Jeśli chcą Państwo odwiedzić nasz salon i umówić się na wizytę lub uczestniczyć w dniach otwartych bądź wystawach, które okresowo organizujemy, zbierzemy dane osobowe dotyczące spotkania, które będą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres e mail oraz ewentualnie numer telefonu i adres. Dzięki tym danym osobowym będziemy mogli Państwa przyjąć i udzielić wsparcia zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 2.2.

2.8. Szkolenia dla partnerów

Organizujemy szkolenia dla różnych grup partnerów biznesowych i ich pracowników (np. instalatorów, dealerów, architektów). Ma to na celu zapewnić im odpowiednie przygotowanie, zwłaszcza w zakresie instalacji, sprzedaży i udzielania porad na temat produktów VELUX Commercial, weryfikowania ich umiejętności i oceny nabytej wiedzy. Szkolenia mogą być stacjonarne lub odbywać się online. Dane osobowe wymagane w związku z tymi działaniami są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia i śledzenia historii szkoleń uczestników.

2.9. Imprezy dla naszych partnerów, imprezy sportowe

Okresowo organizujemy różnego rodzaju imprezy dla naszych partnerów (np. imprezy sportowe, konferencje, wystawy). W zakresie niezbędnym do organizacji tych wydarzeń i obsługi wymaganych rezerwacji przetwarzamy dane osobowe, a w razie potrzeby przekazujemy je również stronom trzecim uczestniczącym w ich organizacji (np. biura podróży, towarzystwa ubezpieczeniowe, obiekty sportowe).

Podczas imprez możemy wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy, które możemy publikować na stronach mediów społecznościowych, w magazynach i w naszej witrynie internetowej. Wykorzystywanie nagrań i zdjęć, na których możliwe jest jednoznaczne rozpoznanie wizerunku osoby, której dane dotyczą, będzie odbywać się zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi wykorzystania wizerunku.

2.10 Kampanie

Organizujemy różnego rodzaju kampanie dla poszczególnych grup klientów (np. programy z nagrodami, promocje typu cashback, loterie). Dane osobowe wymagane w związku z tymi działaniami są niezbędne do prowadzenia danej kampanii. Przed przystąpieniem do kampanii pozyskujemy od uczestników akceptację regulaminu.

2.11 Potencjalni pracownicy i firmy współpracujące

Kiedy osoba ubiega się o pracę lub zawiera umowę z VELUX Commercial, możemy zebrać pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o przebiegu historii pracy oraz odpowiednie dokumenty i informacje o zainteresowaniach zawodowych. Mogą one zostać pobrane bezpośrednio od Państwa, od konsultanta ds. rekrutacji oraz od poprzednich pracodawców danej osoby i innych osób, w tym z otrzymanych referencji i ogólnodostępnych źródeł. Informacje te są wykorzystywane w celu podjęciu przez nas decyzji, czy złożyć danej osobie ofertę zatrudnienia, czy też zaangażować się we współpracę z innym podmiotem na podstawie umowy.

2.12 W celu zachowania zgodności z prawem

Gromadzimy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gromadzone przez nas dane traktujemy jako poufne i nigdy nie udostępnimy ich podmiotom trzecim bez podstawy prawnej oraz spełnienia warunków legalności udostępniania i przetwarzania.

Sytuacja taka będzie miała miejsce w szczególności, gdy jesteśmy zobowiązani:

 • zgłosić pracownika do ZUS;
 • wykonać inne obowiązki względem naszych pracowników i współpracowników, w tym prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych czy spełniać wymagania z zakresu BHP;
 • wykonać obowiązki z zakresu prawno-skarbowego;
 • wykonać obowiązki z tytułu rękojmi za wady i gwarancji;
 • archiwizować dokumenty przez wskazany w przepisach czas;
 • udostępnić dane na żądanie odpowiednich organów państwowych.

3. W jaki sposób VELUX Commercial gromadzi informacje o użytkowniku?

Gromadzimy informacje, które przekazują nam Państwo, gdy zwracają się do nas z prośbą o wycenę i sprzedaż produktów, zamawiają usługi lub informacje, rejestrują się w naszych serwisach, uczestniczą w forach publicznych lub innych działaniach na naszych stronach internetowych i aplikacjach, odpowiadają na ankiety dla klientów lub w inny sposób współdziałają z nami. m.in. korzystamy z

3.1. Wykorzystanie plików cookie

Zbieramy informacje za pośrednictwem różnych technologii, takich jak pliki cookie. Dotyczy to wizyt w naszych witrynach internetowych i aplikacjach lub stosowanie naszych aplikacji w witrynach internetowych lub na platformach stron trzecich. Pliki cookie to małe pliki, w których przechowywane są informacje na komputerze, w telefonie komórkowym lub innych urządzeniach. Dzięki nim podmiot, który umieścił plik cookie w urządzeniu danej osoby, może ją rozpoznać we wszystkich witrynach internetowych, urządzeniach i/lub sesjach przeglądania. Pliki cookie są przydatne do wielu celów. Na przykład pomagają nam i stronom trzecim ustalić, która część naszej witryny internetowej jest najpopularniejsza, ponieważ pokazują nam, które strony i elementy są odwiedzane oraz ile czasu odwiedzający spędzają na różnych stronach.Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

3.2. Google Analytics

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy statystyk serwisów internetowych świadczonej przez Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania przez Państwa z witryny internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej w większości przypadków są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak jeśli w witrynie internetowej działa funkcja anonimizacji IP, adres IP jest skracany przez Google przed przekazaniem informacji — dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora niniejszej witryny internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy korzystania przez Państwa z witryny internetowej i opracowywania raportów funkcjonowania witryny internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazany przez Google Analytics w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapis plików cookie, zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku niektóre funkcje naszej witryny internetowej mogą być dla Państwa niedostępne. . Ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie, związanych z korzystaniem z witryny internetowej (łącznie z adresem IP), jak również przetwarzaniu danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3.3 Linki do innych stron internetowych

Strona VELUX Commercial zawiera linki do innych stron internetowych (takich jak Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), do których niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Prosimy pamiętać, że nie promujemy innych stron internetowych i ich zawartości. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

4. Wymiana danych osobowych z innymi spółkami

VELUX Commercial dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje.

VELUX Commercial nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych z wyjątkiem kilku sytuacji, na przykład:

 • Gdy inne firmy świadczą usługi w naszym imieniu. Dotyczy to, na przykład, dostaw produktów (firmy transportowe i kurierskie), obsługi reklamacji (współpracujemy z Serwisem Zewnętrznym w tym zakresie), czy też promocji (w ich obsłudze wspomagają nas podmioty zewnętrzne). Firmy te nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż wymagane przez nas lub wymagane przez przepisy prawa.
 • Sytuacje, w których zezwolą nam Państwo na udostępnianie swoich danych osobowych innej firmie, aby mogły one wysyłać oferty i oraz informacje o akcjach promocyjnych dotyczących ich produktów i usług
 • • W przypadku, gdy udostępniamy dane osobowe VELUX Commercial lub stronom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszym klientom, ochrony naszych praw i własności, przestrzegania przepisów prawa lub w innych przypadkach, jeżeli uważamy, że ich ujawnienie wymagane jest przez prawo. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane mogą być udostępniane:
 • Partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy, z którymi współpracujemy - na przykład dostawy i usługi dla klientów oraz wsparcie i hosting witryn internetowych.
 • Dostawcy technologii - na przykład technologie analityczne, śledzące, technologie targetowania i ponownego kierowania oraz dostawcy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych platform.
 • Reklamodawcy i sieci reklamowe, które wymagają danych, aby wybrać i wyświetlać odpowiednie reklamy Tobie i innym osobom, jeśli wyraziłeś na to zgodę.
 • Portale społecznościowe, jeśli jest to wymagane podczas przetwarzania i jeśli wyraziłeś na to zgodę
 • Z innymi stronami trzecimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych klientów, ochrony naszych praw i mienia w celu przestrzegania procedur prawnych lub w innych przypadkach jeżeli ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa.
 • Spółki należące do VELUX Group lub strony trzecie, które obsługują platformy i narzędzia cyfrowe w imieniu naszej spółki w celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością (np. programy lojalnościowe, promocje typu cashback, loterie, szkolenia) lub w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem.
 • Strony trzecie, które wykonują zdjęcia i nagrywają filmy w imieniu naszej spółki, takie jak zdjęcia i filmy z udziałem zwycięzców loterii, darczyńców, uczestników szkoleń lub wydarzeń.
 • Podmioty te mogą wykorzystywać dane osobowe na Państwa temat wyłącznie do celów wskazanych przez naszą spółkę lub stanowiących wymóg prawny.

Przy współpracy z zewnętrznymi usługodawcami, zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez usługodawców. Dane nie mogą zostać wykorzystane do celów innych niż te, o które informowaliśmy podczas ich zbierania lub które są wymagane przez prawo.

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Odbiorcy spoza UE:

Wykorzystując lub ujawniając dane osobowe przekazywane z Unii Europejskiej, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, stosujemy inne środki na gruncie prawa Unii Europejskiej w celu zapewnienia zasadniczo równoważnych zabezpieczeń lub uzyskujemy Państwa zgodę.

Korzystamy z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działań na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi, to usuną te dane, zgodnie z procedurami VELUX Commercial.

Z uwagi na to że współpracujemy z różnymi firmami, w różnym czasie, nie jesteśmy w stanie wymienić ich w tym dokumencie w sposób zbiorczy i jednorazowy. Uwzględnienie wszystkich tych podmiotów nie przyczyniłoby się do jasności tego dokumentu. Często też zmieniamy dostawców poszukując najwyższej jakości na rynku dla naszych usług. Musielibyśmy udostępniać za każdym razem zaktualizowaną listę, co byłoby uciążliwe dla naszych klientów. Dlatego podajemy kategorie podmiotów, co wydaje nam się bardziej przejrzyste i przyjazne. Jednakże w przypadku konkretnej prośby, możemy przedstawić firmę z którą współpracujemy.

Nasza firma jest częścią Grupy VELUX Commercial, która działa globalnie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe wewnętrznie w Grupie VELUX Commercial, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celu, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe. Wszystkie podmioty w Grupie VELUX Commercial przestrzegają tych samych procedur podczas przetwarzania danych osobowych, zapewniając ten sam poziom bezpieczeństwa w całej Grupie. Udostępnianie i przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o korporacyjne zasady przetwarzania i udostępniania, które legalizowane są za pomocą odpowiednich porozumień i umów w tym zakresie, zawieranych pomiędzy podmiotami Grupy VELUX Commercial.

5. Przysługujące Państwu prawa

VELUX Commercial zapewnia możliwość stosowania określonych możliwości kontroli i wyboru, jeżeli chodzi o zakres gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji dotyczących Państwa. Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługujące Państwu instrumenty kontroli i wyboru mogą obejmować:

 • Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
 • Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
 • Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Mogą Państwo korzystać ze swoich praw kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

Dodatkowo można złożyć skargę do Koordynatora ds. ochrony danych osobowych w VELUX Commercial: info@veluxcommercial.pl.

Proszę mieć na uwadze, że jeśli nie zezwolą nam Państwo na zebranie swoich danych osobowych, to może się okazać, że nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu określonych produktów i usług, a niektóre z naszych usług mogą nie uwzględniać Państwa zainteresowań czy preferencji.

Dane w każdym przypadku podawane są dobrowolnie.

Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat zgodę musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę.

W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.

6. Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w posiadaniu VELUX Commercial

Na złożony wniosek VELUX Commercial poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji:

 • Tożsamość i dane kontaktowe administratora.
 • W stosownych przypadkach dane kontaktowe globalnego lub lokalnego koordynatora ds. zachowania poufności;
 • Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;
 • Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie VELUX Commercial lub interesie strony trzeciej - informacje o takim interesie;
 • Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
 • Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;
 • Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo. UE wyraziła zgodę na przesyłanie danych osobowych do niektórych krajów, z uwagi na to, że spełniają one minimalne normy dotyczące ochrony danych osobowych. W innych przypadkach zapewniamy, że istnieją konkretne środki w celu zabezpieczenia informacji;
 • Przez jaki czas dane będą przetwarzane;
 • Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
 • Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 • W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
 • Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych;
 • Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby której te dane dotyczą;
 • Szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, takie jak profilowanie oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, jak również znaczenia i możliwych konsekwencji takiego przetwarzania danych.

Odpowiedzi udzielimy w ciągu 30 dni, ale w niektórych przypadkach możemy potrzebować więcej czasu, o czym poinformujemy odpowiednio wcześnie, tj. przed upływem 30 dni.

7. Informacje o profilowaniu

Podczas realizowania działań marketingowych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony, w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości, jednakże posiadamy numer IP, który jeśli nie jest numerem dynamicznym, jest daną osobową. Więcej informacji o sposobie działania plików cookies znajdziesz na stronie  www.veluxcommercial.pl

8. Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo.

Na przykład:

 • Dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Dane niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania z promocji będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
 • Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

9. Bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez VELUX Commercial

Bezpieczeństwo, spójność i poufność informacji dotyczących Państwa są dla nas niezwykle ważne. VELUX Commercial wdrożył techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacją. Okresowo dokonujemy weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa, aby stosować tylko najnowsze technologie i metody. Należy pamiętać, że pomimo naszych starań, żadne stosowane środki bezpieczeństwa nie są doskonałe i odporne na włamanie.

10. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, aby dostosować ją do najnowszych technologii, praktyk branżowych, wymogów regulacyjnych lub do innych celów. Za każdym razem umieścimy zaktualizowane informacje na naszych stronach internetowych. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z naszą Polityką Prywatności.

11. Uwagi i pytania

Mogą Państwo złożyć skargę na sposób, w jaki posługiwaliśmy się Państwa danymi osobowymi korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku złożenia skargi należy przekazać VELUX Commercial nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej skargę. VELUX Commercial Polska rozpatrzy reklamację i odpowie na nią w ciągu 30 dni. Jeżeli uznają Państwo, że VELUX Commercial nie rozpatrzył złożonej skargi w sposób zadowalający, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

13. Dane kontaktowe

Niniejsza strona jest własnością VELUX Commercial Polska.

Z VELUX Commercial Polska można się skontaktować pisząc na adres: ul. Legii Wrzesińskiej 21, 62-300 Września, mailowo: info@veluxcommercial.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 6403410

Aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności nastąpiła 15.11.2021.

VELUX Commercial Polska sp. z.0.0. informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wszystkie spółki Grupy VELUX szanują i chronią Państwa prywatność. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych VELUX („Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”) ma na celu pomóc Państwu zrozumieć, dlaczego zbieramy Państwa dane osobowe, jakie rodzaje danych osobowych zbieramy, w jaki sposób je gromadzimy i jak długo je przechowujemy, komu je udostępniamy, jak również prawa, które Państwu przysługują. Wyjaśniamy również, w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych firmy VELUX jest zgodna z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe jest VELUX Commercial Polska Sp. z o.o., ul. Legii Wrzesińskiej 21, 62-300 Września, KRS: 0000302217, E-Mail: privacy@velux.com. Zwana dalej „VELUX”.

Nasza spółka macierzysta to VELUX A/S zarejestrowana w Danii pod numerem rejestracyjnym 30 00 35 19 z siedzibą pod adresem Aadalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, Dania.
 • Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i jakie są zgodne z prawem podstawy ich zbierania

  Głównym powodem, dla którego gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy Państwa dane, jest umożliwienie nam świadczenia Państwu naszych usług. „Usługa”, „nasza usługa” i podobne określenia oznaczają prowadzenie interesów z Państwem/Państwa organizacją oraz udzielanie pomocy w zakresie zapytań, procesów sprzedaży i roszczeń. 

  Przetwarzamy również informacje o korzystaniu przez Państwa z usług w celu rozwijania działalności biznesowej, informowania Państwa o naszej działalności biznesowej, produktach i usługach za pośrednictwem marketingu oraz w celu ulepszania naszych usług poprzez wszelkie opinie, które nam Państwo przekazują. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z umową i rekrutacją oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych. 

  Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o różne podstawy prawne wymienione poniżej.

  Wykonanie umowy, w tym zakupu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO:
  • Kiedy przetwarzamy dane osobowe w związku z umową, naszą podstawą prawną jest „wykonanie umowy”, w tym zakup. 
  Zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
  • Kiedy wysyłamy newsletter o naszych produktach, robimy to na podstawie Państwa zgody. Gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
  Obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  • Jeśli udostępniamy Państwa dane osobowe organom ścigania lub innym organom administracji publicznej, robimy to, ponieważ jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.
  Uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO: 
  • Mamy uzasadniony interes biznesowy w przetwarzaniu Państwa danych, na przykład gdy odpowiadamy na Państwa zapytania. 
  Kategorie specjalne – art. 9 ust. 2 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. f RODO:
  • Kiedy przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych, robimy to aby spełnić wymagania prawne związane z kwestiami zgodności z przepisami.
 • Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy

  Poniżej przedstawiono główne rodzaje danych osobowych gromadzonych przez firmę VELUX, wraz z głównym celem i podstawą prawną gromadzenia danych osobowych:

  Działalność Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Cele Podstawa prawna
  Ogólne operacje biznesowe Imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne informacje niezbędne dla prowadzenia interesów z Państwem lub Państwa organizacją. W ramach ogólnych operacji biznesowych VELUX gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, klientów, dostawców (w tym zewnętrznych usługodawców) i innych interesariuszy. Możemy również wykorzystywać Państwa dane do testowania systemów. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Odpowiadanie na zapytania Imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, rozmowy, inne dane kontaktowe, zdjęcia, plany pięter Państwa domu, jeśli podadzą je Państwo firmie VELUX. YImię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, rozmowy, inne dane kontaktowe, zdjęcia, plany pięter Państwa domu, jeśli podadzą je Państwo firmie VELUX.

  Mogą Państwo zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych, takich jak dane kontaktowe, gdy kontaktują się Państwo z nami przez telefon, e-mail, pocztę, naszego chatbota lub korzystając z naszych dostępnych platform cyfrowych.

  Te dane osobowe umożliwiają nam odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji w takich sprawach, jak produkty VELUX, ustalenie środków i wyceny montażu produktów VELUX, zorganizowanie serwisu okna lub zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji VELUX. 

  Informacje te mogą zostać ujawnione firmie VELUX A/S lub innym firmom handlowym VELUX w Grupie, odpowiednim niezależnym instalatorom lub dealerom, abyśmy mogli pomóc klientom w odpowiedzi na ich zapytanie, zorganizować usługi lub wycenę. Możemy również poprosić Państwa o przekazanie opinii za pomocą ankiet po interakcji.
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Sprzedaż (w tym sprzedaż internetowa) i realizacja zamówień. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane karty płatniczej i kredytowej, informacje kredytowe, kontrola kredytowa itp. Możemy gromadzić dane osobowe klientów i potencjalnych klientów w celu prowadzenia interesów z Państwem lub Państwa organizacją. Używamy Państwa danych do analizowania trendów zakupowych poprzez Państwa aktywność w sklepie internetowym i historię zakupów, aby zapewnić Państwu spersonalizowane przeglądanie. Ponadto wykorzystujemy dane do przetwarzania i realizacji zamówień w sklepie internetowym, ułatwiając dostawę zamówień na produkty i zapewniając odpowiednią obsługę klienta, w tym przetwarzanie zwrotów. 

  Możemy ujawnić te informacje dealerom lub niezależnym instalatorom i partnerom logistycznym w celu przetworzenia zamówienia klienta, w tym zorganizowania dostawy produktów VELUX do klienta lub pomocy w zapytaniach, takich jak zorganizowanie konsultacji między Państwem a naszymi doradcami produktowymi. Udostępniamy również Państwa dane innym podmiotom w celu sprawdzenia wiarygodności kredytowej.
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Kampanie Imię i nazwisko, dane kontaktowe itp. Realizacja różnych kampanii (np. programy premiowe, kampanie cashback, loterie). Przed przystąpieniem do kampanii pozyskujemy od uczestników akceptację regulaminu. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
  Roszczenia dotyczące produktu Imię i nazwisko, dane kontaktowe itp. Ułatwiamy serwis produktów VELUX w ramach gwarancji VELUX lub przez serwis płatny, tj. rozwiązujemy reklamacje przez telefon, e-mail i wizyty na budowach. W związku z tym możemy udostępniać Państwa dane osobowe partnerom VELUX, aby pomóc Państwu w zrealizowaniu usługi.
  Możemy poprosić Państwa o przekazanie opinii za pomocą ankiet po interak
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Rozwój biznesu i aplikacje VELUX Dane osobowe gromadzone na naszych platformach cyfrowych i w aplikacjach VELUX. Dane osobowe, które zostaną nam przekazane, oraz dane osobowe zgromadzone na naszych platformach cyfrowych zostaną wykorzystane w celu poszerzenia naszej wiedzy o konsumentach oraz zapewnienia odpowiedniej komunikacji i ofert na wszystkich etapach kontaktu klienta z nami i z VELUX. Dane osobowe będą również wykorzystywane do rozwoju produktów i usług. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  Marketing Informacje kontaktowe, historia przeglądania, informacje o sprzedaży i usługach subskrypcji, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, historia zakupów, unikalne identyfikatory, takie jak identyfikatory plików cookie lub identyfikatory urządzeń, historia przeglądania śledzona na podstawie tych identyfikatorów itp. 

  Należy pamiętać, że ta lista nie jest kompletna, ponieważ możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe zebrane w związku z interakcjami użytkownika z naszą spółką macierzystą, VELUX A/S, naszymi stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, produktami i usługami.
  W stosownych przypadkach, na podstawie Państwa zgody lub prawnie uzasadnionego interesu, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu informowania Państwa o działalności biznesowej, produktach i usługach VELUX.

  W powyższych celach tworzymy marketing, dopasowany do Państwa preferencji i profilu, np.:

  – Aby optymalizować i dostosowywać treść, i dostarczać nasze komunikaty marketingowe, kiedy chcą Państwo je otrzymywać, oraz

  – Aby oferować Państwu spersonalizowany marketing w oparciu o Państwa preferencje i profil, zarówno podczas interakcji z nami poprzez nasze własne kanały komunikacji, jak i za pośrednictwem kanałów komunikacji innych podmiotów (np. media społecznościowe, strony wyszukiwania, platformy handlowe).

  Aby nie otrzymywać żadnych dalszych informacji, można w każdej chwili łatwo i bezpłatnie zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej. Znajdą Państwo sposoby na anulowanie subskrypcji w związku z subskrypcją lub otrzymywaniem od nas komunikacji marketingowej. Mogą Państwo również skontaktować się z nami przez e-mail lub pocztę, aby zrezygnować z subskrypcji, patrz Część 8.

  W przypadku niektórych działań marketingowych działamy jako współadministratorzy z innymi spółkami VELUX i zawarliśmy umowy współadministrowania, w których role i obowiązki są rozdzielane między spółki VELUX.
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Państwa udział w zdjęciach, wideo, referencjach i kampaniach Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę i przesłali Państwo nam zdjęcie lub jeśli Państwa zdjęcie zostało zrobione przez wynajętego przez nas fotografa. Wykorzystamy zdjęcie, referencje itp. zgodnie z opisem w podpisanej przez Państwa umowie. RODO – art. 6 ust. 1 lit. b, gdy zdjęcie i opinia są oparte na umowie z wynagrodzeniem, należy pamiętać, że nie można skorzystać z prawa do poprawienia czy usunięcia zdjęcia.

  RODO – art. 6 ust. 1 lit. a, jeżeli zdjęcie i relacja są przetwarzane na podstawie zgody, można skorzystać ze wszystkich praw określonych w punkcie 6 poniżej.

  RODO – artykuł 6 ust. 1 lit. f, jeśli zdjęcie lub film zostały zrobione podczas wewnętrznej imprezy VELUX lub podobnej, a zdjęcia lub wideo są udostępniane tylko wewnętrznie. 
  Odwiedzający witrynę, ankiety klientów i badania rynku Dane osobowe z platform cyfrowych lub klientów w ramach ankiet.  W celu ulepszenia oferowanych przez nas produktów i usług możemy zbierać dane osobowe od osób odwiedzających platformy cyfrowe lub klientów w ramach ankiet.

  Skontaktujemy się z Państwem z ankietą i przetworzymy dane osobowe w ramach ankiet na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionych interesów. 

  Ankiety przetwarzające dane osobowe w celach marketingowych będą wykorzystywane wyłącznie na podstawie Państwa zgody.
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Rekrutacja i umowy o pracę Imię i nazwisko, dane kontaktowe, przebieg pracy, dyplomy ukończenia studiów, odpowiednie kontrole, informacje o zainteresowaniach zawodowych itp. Kiedy dana osoba ubiega się o pracę lub zawiera z nami umowę o pracę, możemy gromadzić pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o historii pracy, dyplomy ukończenia studiów, stosowne kontrole rekordów oraz informacje o zainteresowaniach zawodowych. 
  Można je pobrać bezpośrednio od osoby, od konsultanta ds. rekrutacji, w tym referencji i publicznie dostępnych źródeł.

  Informacje te są wykorzystywane w celu poinformowania lub pomocy nam w podjęciu decyzji o złożeniu tej osobie oferty pracy lub zatrudnieniu jej na podstawie umowy.
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Zgodność, w tym kontrola antykorupcyjna, infolinia Whistle Blower i kontrola sankcji Wszystkie rodzaje danych osobowych. Możemy gromadzić dane osobowe w celu zachowania zgodności z prawem, decyzją sądu lub organu i/lub w celu ujawnienia informacji odpowiednim organom publicznym zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawa.  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  art. 9 ust. 2 lit. a RODO
  art. 9 ust. 2 lit. f RODO
  Poniżej przedstawiono główne rodzaje danych osobowych gromadzonych przez firmę VELUX, wraz z głównym celem i podstawą prawną gromadzenia danych osobowych:

  Ogólne operacje biznesowe
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne informacje niezbędne dla prowadzenia interesów z Państwem lub Państwa organizacją.
  Cele W ramach ogólnych operacji biznesowych VELUX gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, klientów, dostawców (w tym zewnętrznych usługodawców) i innych interesariuszy. Możemy również wykorzystywać Państwa dane do testowania systemów.
  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
  Odpowiadanie na zapytania
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, rozmowy, inne dane kontaktowe, zdjęcia, plany pięter Państwa domu, jeśli podadzą je Państwo firmie VELUX. 
  Cele You may choose to provide us with personal data, such as contact details when you contact us by Mogą Państwo zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych, takich jak dane kontaktowe, gdy kontaktują się Państwo z nami przez telefon, e-mail, pocztę, naszego chatbota lub korzystając z naszych dostępnych platform cyfrowych. 

  Te dane osobowe umożliwiają nam odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji w takich sprawach, jak produkty VELUX, ustalenie środków i wyceny montażu produktów VELUX, zorganizowanie serwisu okna lub zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji VELUX. 

  Informacje te mogą zostać ujawnione firmie VELUX A/S lub innym firmom handlowym VELUX w Grupie, odpowiednim niezależnym instalatorom lub dealerom, abyśmy mogli pomóc klientom w odpowiedzi na ich zapytanie, zorganizować usługi lub wycenę. 

  Możemy również poprosić Państwa o przekazanie opinii za pomocą ankiet po interakcji.
  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Sprzedaż (w tym sprzedaż internetowa) i realizacja zamówień.
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane karty płatniczej i kredytowej, informacje kredytowe, kontrola kredytowa itp.
  Cele Możemy gromadzić dane osobowe klientów i potencjalnych klientów w celu prowadzenia interesów z Państwem lub Państwa organizacją. Używamy Państwa danych do analizowania trendów zakupowych poprzez Państwa aktywność w sklepie internetowym i historię zakupów, aby zapewnić Państwu spersonalizowane przeglądanie. Ponadto wykorzystujemy dane do przetwarzania i realizacji zamówień w sklepie internetowym, ułatwiając dostawę zamówień na produkty i zapewniając odpowiednią obsługę klienta, w tym przetwarzanie zwrotów. 

  Możemy ujawnić te informacje dealerom lub niezależnym instalatorom i partnerom logistycznym w celu przetworzenia zamówienia klienta, w tym zorganizowania dostawy produktów VELUX do klienta lub pomocy w zapytaniach, takich jak zorganizowanie konsultacji między Państwem a naszymi doradcami produktowymi. Udostępniamy również Państwa dane innym podmiotom w celu sprawdzenia wiarygodności kredytowej.
  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
  Kampanie
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Imię i nazwisko, dane kontaktowe itp.
  Cele Realizacja różnych kampanii (np. programy premiowe, kampanie cashback, loterie). Przed przystąpieniem do kampanii pozyskujemy od uczestników akceptację regulaminu. 
  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
  Roszczenia dotyczące produktu
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Imię i nazwisko, dane kontaktowe itp.
  Cele Ułatwiamy serwis produktów VELUX w ramach gwarancji VELUX lub przez serwis płatny, tj. rozwiązujemy reklamacje przez telefon, e-mail i wizyty na budowach. W związku z tym możemy udostępniać Państwa dane osobowe partnerom VELUX, aby pomóc Państwu w zrealizowaniu usługi.
  Możemy poprosić Państwa o przekazanie opinii za pomocą ankiet po interakcji.
  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Rozwój biznesu i aplikacje VELUX
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Dane osobowe gromadzone na naszych platformach cyfrowych i w aplikacjach VELUX.
  Cele Dane osobowe, które zostaną nam przekazane, oraz dane osobowe zgromadzone na naszych platformach cyfrowych zostaną wykorzystane w celu poszerzenia naszej wiedzy o konsumentach oraz zapewnienia odpowiedniej komunikacji i ofert na wszystkich etapach kontaktu klienta z nami i z VELUX. Dane osobowe będą również wykorzystywane do rozwoju produktów i usług.
  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
  Marketing
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Informacje kontaktowe, historia przeglądania, informacje o sprzedaży i usługach subskrypcji, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, historia zakupów, unikalne identyfikatory, takie jak identyfikatory plików cookie lub identyfikatory urządzeń, historia przeglądania śledzona na podstawie tych identyfikatorów itp. 

  Należy pamiętać, że ta lista nie jest kompletna, ponieważ możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe zebrane w związku z interakcjami użytkownika z naszą spółką macierzystą, VELUX A/S, naszymi stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, produktami i usługami.
  Cele W stosownych przypadkach, na podstawie Państwa zgody lub prawnie uzasadnionego interesu, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu informowania Państwa o działalności biznesowej, produktach i usługach VELUX.

  W powyższych celach tworzymy marketing, dopasowany do Państwa preferencji i profilu, np.:

  – Aby optymalizować i dostosowywać treść, i dostarczać nasze komunikaty marketingowe, kiedy chcą Państwo je otrzymywać, oraz

  – Aby oferować Państwu spersonalizowany marketing w oparciu o Państwa preferencje i profil, zarówno podczas interakcji z nami poprzez nasze własne kanały komunikacji, jak i za pośrednictwem kanałów komunikacji innych podmiotów (np. media społecznościowe, strony wyszukiwania, platformy handlowe).

  Aby nie otrzymywać żadnych dalszych informacji, można w każdej chwili łatwo i bezpłatnie zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej. Znajdą Państwo sposoby na anulowanie subskrypcji w związku z subskrypcją lub otrzymywaniem od nas komunikacji marketingowej. Mogą Państwo również skontaktować się z nami przez e-mail lub pocztę, aby zrezygnować z subskrypcji, patrz Część 8.

  W przypadku niektórych działań marketingowych działamy jako współadministratorzy z innymi spółkami VELUX i zawarliśmy umowy współadministrowania, w których role i obowiązki są rozdzielane między spółki VELUX.
  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
  Państwa udział w zdjęciach, wideo, referencjach i kampaniach
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę i przesłali Państwo nam zdjęcie lub jeśli Państwa zdjęcie zostało zrobione przez wynajętego przez nas fotografa.
  Cele Wykorzystamy zdjęcie, referencje itp. zgodnie z opisem w podpisanej przez Państwa umowie.
  Podstawa prawna RODO – art. 6 ust. 1 lit. b, gdy zdjęcie i opinia są oparte na umowie z wynagrodzeniem, należy pamiętać, że nie można skorzystać z prawa do poprawienia czy usunięcia zdjęcia.

  RODO – art. 6 ust. 1 lit. a, jeżeli zdjęcie i relacja są przetwarzane na podstawie zgody, można skorzystać ze wszystkich praw określonych w punkcie 6 poniżej.

  RODO – artykuł 6 ust. 1 lit. f, jeśli zdjęcie lub film zostały zrobione podczas wewnętrznej imprezy VELUX lub podobnej, a zdjęcia lub wideo są udostępniane tylko wewnętrznie. 
  Odwiedzający witrynę, ankiety klientów i badania rynku
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Dane osobowe z platform cyfrowych lub klientów w ramach ankiet.
  Cele W celu ulepszenia oferowanych przez nas produktów i usług możemy zbierać dane osobowe od osób odwiedzających platformy cyfrowe lub klientów w ramach ankiet.

  Skontaktujemy się z Państwem z ankietą i przetworzymy dane osobowe w ramach ankiet na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionych interesów. 

  Ankiety przetwarzające dane osobowe w celach marketingowych będą wykorzystywane wyłącznie na podstawie Państwa zgody.
  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Rekrutacja i umowy o pracę
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Imię i nazwisko, dane kontaktowe, przebieg pracy, dyplomy ukończenia studiów, odpowiednie kontrole, informacje o zainteresowaniach zawodowych itp.
  Cele Kiedy dana osoba ubiega się o pracę lub zawiera z nami umowę o pracę, możemy gromadzić pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o historii pracy, dyplomy ukończenia studiów, stosowne kontrole rekordów oraz informacje o zainteresowaniach zawodowych. 
  Można je pobrać bezpośrednio od osoby, od konsultanta ds. rekrutacji, w tym referencji i publicznie dostępnych źródeł.

  Informacje te są wykorzystywane w celu poinformowania lub pomocy nam w podjęciu decyzji o złożeniu tej osobie oferty pracy lub zatrudnieniu jej na podstawie umowy.
  Podstawa prawna

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  Zgodność, w tym kontrola antykorupcyjna, infolinia Whistle Blower i kontrola sankcji
  Rodzaje i kategorie danych osobowych, które zbieramy(w celach poglądowych) Wszystkie rodzaje danych osobowych.
  Cele Możemy gromadzić dane osobowe w celu zachowania zgodności z prawem, decyzją sądu lub organu i/lub w celu ujawnienia informacji odpowiednim organom publicznym zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawa.
  Podstawa prawna

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  art. 9 ust. 2 lit. a RODO
  art. 9 ust. 2 lit. f RODO

 • Jak gromadzimy Państwa dane osobowe

  Bezpośrednio od Państwa
  W większości przypadków dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Państwa lub w ramach korzystania z naszych usług, produktów i kanałów. Gromadzimy dane, których Państwo dostarczają, zamawiając od nas produkty, usługi lub informacje, rejestrując się w naszym serwisie, uczestnicząc w publicznych forach, korzystając z chatbota lub uczestnicząc w innych aktywnościach na naszych platformach cyfrowych i aplikacjach, odpowiadając na pytania w ramach ankiet lub komunikując się z nami w inny sposób. Zbieramy informacje za pośrednictwem różnych technologii, takich jak pliki cookie. W przypadku plików cookie odsyłamy do naszej https://commercial.velux.pl/o-nas/polityka-plikow-cookie.

  Od naszych partnerów biznesowych
  W niektórych przypadkach możemy zbierać Państwa dane osobowe od naszych partnerów biznesowych, gdy potrzebują oni naszej pomocy, aby zapewnić Państwu najlepszą możliwą obsługę.

  Z Państwa publicznej witryny
  W pewnych przypadkach zbieramy dane osobowe ze stron Państwa firmy, gdy chcemy zaoferować Państwunasze usługi.

  Łącza do innych witryn
  Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych stron (takich jak Facebook, Google+, YouTube i Pinterest), do których Powiadomienie o ochronie prywatności VELUX nie ma zastosowania. Pragniemy podkreślić, że nie reklamujemy innych witryn internetowych i ich treści. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności na każdej odwiedzanej stronie internetowej.
 • Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Oznacza to, że okresy przechowywania będą się różnić w zależności od rodzaju informacji i powodu, dla którego je posiadamy.
  • Przykłady okresów przechowywani
  • Nagrania rozmów będą przechowywane przez okres 90 dni.
  • Dopóki nie zrezygnują Państwo z akcji marketingowej, co można zrobić w dowolnym momencie.
  • Będziemy przechowywać zdjęcia i referencje tak długo, jak będzie to konieczne i zgodnie z zapisami umowy. 
  • Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody (jeśli została wyrażona na przyszłe rekrutacje).
  • W celu zachowania zgodności np. z przepisami antykorupcyjnymi będziemy przechowywać dane zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa.
 • Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

  Nasza firma jest częścią Grupy VELUX, która działa globalnie. Udostępniamy Państwa dane osobowe w ramach Grupy VELUX, ale tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wszystkie podmioty w Grupie VELUX zawarły wewnętrzną Umowę o Powierzeniu Przetwarzania Danych i/lub umowę współadministrowania danymi, zgodnie z którą wszyscy przestrzegają tych samych procedur podczas przetwarzania danych osobowych, zapewniając utrzymanie tego samego poziomu bezpieczeństwa w całej Grupie; podział ról i obowiązków pomiędzy spółki VELUX. Jeżeli dwie lub więcej firm działa jako współadministratorzy, każdy ze współadministratorów jest niezależnie zobowiązany do:
  • Bycia dla Państwa pierwszym kontaktem.
  • Wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
  • Skorzystania z praw przewidzianych w art. 15-22 RODO.
  • Zajmowanie się powiadomieniami o naruszeniu prywatności i skargami dotyczącymi prywatności.

  Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe wybranym stronom trzecim, w tym między innymi:

  • Partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom, z którymi współpracujemy, aby zapewnić Państwu jak najlepsze usługi podczas procesu wsparcia i sprzedaży, w tym na przykład dostawcy usług logistycznych i outsourcing obsługi klienta.
  • Dostawcom technologii, na przykład analityki, technologii śledzenia, technologii targetowania i retargetowania oraz dostawcom wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych platform, a także firmom, które zapewniają nam wsparcie i hosting stron internetowych.
  • Reklamodawcom i sieciom reklamowym, które wykorzystują dane do wybierania i wyświetlania odpowiednich reklam Państwu i innym osobom, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.
  • Serwisom społecznościowym, takim jak Facebook, Instagram i Google, jeśli jest to wymagane, podczas przetwarzania w celach marketingowych i na podstawie Państwa zgody.
  • Innym podmiotom w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych klientów, w celu ochrony naszych praw i własności, zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w innych przypadkach, jeśli w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że ujawnienie informacji jest wymagane przez prawo.
  • Spółkom należącym do Grupy VELUX lub innym podmiotom, które obsługują platformy i narzędzia cyfrowe w imieniu naszej spółki w celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością (np. programy lojalnościowe, promocje typu cashback, loterie, szkolenia) lub w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem.

  Kiedy współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, zawieramy umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to zastosowanie. Tym usługodawcom nie wolno używać Państwa danych osobowych do innych celów niż wynikające z naszego zlecenia lub wymaganych przez prawo


  Transfer do krajów trzecich 
  W niektórych przypadkach możemy również przekazywać dane osobowe firmom w tzw. „krajach trzecich”, czyli krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli to robimy, upewniamy się, że chronimy dane i przekazujemy tylko wtedy, gdy ma zastosowanie jeden z następujących warunków:
  • W danym kraju istnieje odpowiedni poziom ochrony, określony przez Komisję Europejską, lub
  • Firma jest certyfikowana zgodnie z EU - U.S. Data Privacy Framework.
  • stosujemy standardowe klauzule umowne (klauzule wzorcowe UE) zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz dodatkowe środki uzupełniające regulujące przekazywanie danych.
 • Bezpieczeństwo danych

  Bezpieczeństwo, integralność i poufność Państwa danych osobowych są dla nas niezwykle ważne. Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacją. Od czasu do czasu dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa, aby uwzględnić najnowsze technologie i metody. Należy pamiętać, że pomimo naszych najlepszych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani niezawodne.

 • Prawa które Państwu przysługują

  RODO zapewnia Państwu, jako osobie, której dotyczą dane, następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na

  Państwa temat:

  Państwa prawa Podstawa prawna Korzystanie z praw
  Dostęp do Państwa danych artykuł 15 RODO Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy VELUX przetwarza dane osobowe, które Państwa dotyczą, a jeśli przetwarza, mają Państwo prawo zażądać kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych.
  Prośba o sprostowanie artykuł 16 RODO W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać sprostowania wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które możemy przetwarzać na Państwa temat. 
  Prośba o usunięcieRequest erasure artykuł 17 RODO Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zależności od czynności przetwarzania i w określonych okolicznościach, zanim będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania. 
  Żądanie ograniczenia przetwarzania artykuł 18 RODO Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że mogą Państwo zażądać, aby firma VELUX ograniczyła wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach.
  Prawo do przenoszenia danych  artykuł 20 RODO Pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo żądać przeniesienia danych osobowych, które zostały nam przez Państwa przekazane, w formacie nadającym się do odczytu. 
  Prawo do sprzeciwu artykuł 21 RODO Jeśli nie zadowala Państwa sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe w VELUX, mogą Państwo wnieść sprzeciw na adres VCprivacy@velux.com. W przypadku tego żądania nazwisko i dane kontaktowe osoby wnoszącej sprzeciw muszą być dostarczone firmie VELUX. 

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnych danych osobowych, które przetwarzamy lub przechowujemy, prosimy o kontakt z nami VCprivacy@velux.com.

  Odpowiemy na prośbę o skorzystanie z któregokolwiek z Państwa praw w ciągu miesiąca, ale mamy prawo przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące. Jeśli przedłużymy okres odpowiedzi, poinformujemy o tym w ciągu miesiąca od zgłoszenia.
  Jeśli uważają Państwo, że nie udało nam się rozwiązać żądania w sposób zadowalający, mogą Państwo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. danych osobowych. Dane kontaktowe swojego lokalnego organu nadzorczego ds. danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych: www.edpb.europa.eu.
  RODO zapewnia Państwu, jako osobie, której dotyczą dane, następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat:

  Państwa prawa

  Dostęp do Państwa danych
  Podstawa prawna artykuł 15 RODO
  Prośba o sprostowanie Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy VELUX przetwarza dane osobowe, które Państwa dotyczą, a jeśli przetwarza, mają Państwo prawo zażądać kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych.
  Prośba o sprostowanie
  Podstawa prawna artykuł 16 RODO
  Korzystanie z praw W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać sprostowania wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które możemy przetwarzać na Państwa temat.
  Prośba o usunięcie
  Podstawa prawna artykuł 17 RODO
  Korzystanie z praw Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zależności od czynności przetwarzania i w określonych okolicznościach, zanim będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania.
  Żądanie ograniczenia przetwarzania
  Podstawa prawna artykuł 18 RODO
  Korzystanie z praw Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że mogą Państwo zażądać, aby firma VELUX ograniczyła wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach.
  Prawo do przenoszenia danych 
  Podstawa prawna artykuł 20 RODO
  Korzystanie z praw Pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo żądać przeniesienia danych osobowych, które zostały nam przez Państwa przekazane, w formacie nadającym się do odczytu.
  Prawo do sprzeciwu
  Podstawa prawna artykuł 21 RODO
  Korzystanie z praw Jeśli nie zadowala Państwa sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe w VELUX, mogą Państwo wnieść sprzeciw na adres VCprivacy@velux.com. W przypadku tego żądania nazwisko i dane kontaktowe osoby wnoszącej sprzeciw muszą być dostarczone firmie VELUX.

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnych danych osobowych, które przetwarzamy lub przechowujemy, prosimy o kontakt z nami VCprivacy@velux.com.

  Odpowiemy na prośbę o skorzystanie z któregokolwiek z Państwa praw w ciągu miesiąca, ale mamy prawo przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące. Jeśli przedłużymy okres odpowiedzi, poinformujemy o tym w ciągu miesiąca od zgłoszenia.
  Jeśli uważają Państwo, że nie udało nam się rozwiązać żądania w sposób zadowalający, mogą Państwo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. danych osobowych. Dane kontaktowe swojego lokalnego organu nadzorczego ds. danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych: www.edpb.europa.eu.
 • Zaminy w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych VELUX

  Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych VELUX, aby uwzględnić najnowsze technologie, rozwiązania branżowe i wymagania prawne lub na potrzeby innych celów. Przez cały czas będziemy publikować najnowszą wersję na naszych platformach cyfrowych. Radzimy regularnie przeglądać Informację o przetwarzaniu danych osobowych.

  Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych była ostatnio aktualizowana w 01-05-2023.