Rozwiązania renowacyjne

Projektowanie dla przyszłości

Oczekuje się, że 75% obecnie wykorzystywanych budynków będzie nadal użytkowanych w 2050 r. - dlatego renowacja istniejących budynków staje się coraz ważniejsza. VELUX Commercial może pomóc upewnić się, że rozwiązania w zakresie świetlików dachowych spełniają cele projektu renowacji.

Świetliki dachowe w Dottignies, Belgia przed renowacją
Odnowiony dach z modułowymi świetlikami VELUX w Dottignies, Belgia

Zdjęcia przed i po renowacji świetlików dachowych z wykorzystaniem świetlików modułowych VELUX

Oczekuje się, że renowacje istniejących budynków nabiorą dalszego tempa, stając się dominującym sektorem w branży budowlanej. Powodów do renowacji może być wiele. Zapewnienie funkcjonalności, komfortu użytkowników i bezpieczeństwa budynk, jak również spełnienie wymagających standardów energetycznych i stworzenie zrównoważonego projektu budynku są najważniejszymi kwestiami.

Skala renowacji musi być określona indywidualnie dla każdego projektu. Zakres prac waha się od równoważnej wymiany poszczególnych komponentów po renowację całego budynku.

Oferujemy kompleksowe wsparcie podczas renowacji, od specyfikacji produktu i doradztwa technicznego po instalację i usługi posprzedażowe. Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów, który pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie w zakresie świetlików dachowych - precyzyjnie dostosowane do wyzwań konstrukcyjnych i technicznych projektów renowacyjnych.

Lista kontrolna dotycząca renowacji

Zebraliśmy najważniejsze czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy projekcie renowacji powierzchni komercyjnych. Nasza lista kontrolna ułatwi Ci zrozumienie, co chcesz osiągnąć dzięki renowacji:

 • Uwzględnienie typu budynku i jego przeznaczenia
 • Uwzględnienie stanu budynku i nośności dachu
 • Rozważenie energooszczędnych rozwiązań w zakresie oświetlenia i wentylacji
 • Zapewnienie zgodności z przepisami BHP
 • Zapewnienie odpowiedniej ilości naturalnego światła w projekcie
 • Unikanie olśnienia poprzez wybór idealnego rozwiązania i rodzaju oszklenia
 • Zmniejszenie poziomu hałasu otoczenia
 • Rozważenie wdrożenia systemów odprowadzania dymu i ciepła
 • Rozważenie wdrożenia krat bezpieczeństwa
 • Rozważenie instalacji paneli fotowoltaicznych
 • Projektowanie zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju

Jakie są powody dla renowacji budynku?

Powody renowacji budynku są tak różnorodne, jak wymagania, które należy spełnić. Nowoczesny i komfortowy budynek, innowacyjna przebudowa lub potrzeba dodatkowej przestrzeni to tylko niektóre z motywów.

W porównaniu z nową konstrukcją, renowacje są na ogół bardziej opłacalne i przyjazne dla środowiska. Szczególnie w obszarach metropolitalnych renowacje istniejących budynków są niezbędne ze względu na brak niezagospodarowanych gruntów.

Modernizacja budynków oferuje również możliwość integracji innowacyjnych i zrównoważonych technologii, które poprawiają bilans energetyczny budynku i zmniejszają koszty operacyjne.

W jaki sposób świetliki dachowe mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju budynku?

Rozwiązania energooszczędne są kluczowymi aspektami renowacji - ich znaczenie ekologiczne i ekonomiczne jest niepodważalne.

Jeśli istniejące komponenty i materiały budowlane są wykorzystywane lub poddawane recyklingowi podczas renowacji, można zaoszczędzić energię związaną z produkcją, transportem i przechowywaniem tych komponentów.

Optymalizacja dopływu światła dziennego zmniejsza zależność od światła sztucznego, a tym samym pozwala na dalsze oszczędności energii.

Istotnym czynnikiem wpływającym na charakterystykę energetyczną budynków jest wentylacja. Odpowiedni dopływ świeżego powietrza musi być utrzymywany przy jednoczesnym minimalizowaniu strat energii cieplnej. Wykorzystanie naturalnej wentylacji jako pasywnego systemu chłodzenia może obniżyć temperaturę w pomieszczeniach w energooszczędny sposób.

Zrównoważony rozwój jest również ważnym filarem strategii rządowych i organizacyjnych. Dotacje państwowe są często dostępne dla właścicieli budynków, którzy chcą odnowić swoje aktywa i stworzyć zrównoważony projekt budynku.

Co pomaga określić zrównoważony charakter budynku?

Wyroby budowlane są oceniane na podstawie Deklaracji Środowiskowych Produktów sporządzanych zgodnie z normą europejską EN 15804 (CEN, 2012). Oceniają one wpływ produktu na środowisko w całym jego cyklu życia, od produkcji po fazę rozbiórki. Analiza ta uwzględnia również ślad węglowy produktu i jego potencjał recyklingowy.

Ułatwiają one sprawdzenie wymagań systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju, takich jak BREEAM, DGNB, LEED i WELL Building Standard. Większość z tych systemów opiera się na holistycznej strategii uwzględniającej kwestie związane z energią, a także klimatem wewnętrznym.

Dach hali fabrycznej Herter GmbH w Wald, Szwajcaria, przed renowacją
Dach hali fabrycznej Herter GmbH w Wald, Szwajcaria, po renowacji

Hala fabryczna Herter GmbH, Wald, Szwajcaria - przed i po remoncie

W jaki sposób renowacja dachu może wspierać projektowanie zdrowych przestrzeni?

Renowacje nie koncentrują się wyłącznie na poprawie trwałości budynku, ale również na zwiększeniu komfortu i długotrwałej satysfakcji przyszłych użytkowników budynku. Świetliki zapewniają światło dzienne i wymianę powietrza w zależności od potrzeb, wspierając w ten sposób idealny klimat wewnętrzny oraz w oczywisty sposób przyczyniając się do poprawy zdrowia i samopoczucia osób korzystających z budynku.

Światło naturalne ma wiele zalet w porównaniu ze światłem sztucznym, w tym jego zmienność i wydajność, a także tworzenie połączenia ze światem zewnętrznym. Jest ono odpowiedzialne za wiele procesów fotobiologicznych w organizmie oraz wywiera decydujący wpływ na zdrowie, samopoczucie i wydajność.

Regularna wymiana powietrza przyczynia się do obniżenia stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym poprzez zmniejszenie zawartości CO2 i zastąpienie go świeżym powietrzem zewnętrznym. Konsekwencje wysokiej zawartości CO2 w powietrzu obejmują zmęczenie i senność, zaburzenia koncentracji, bóle głowy i zwiększone ryzyko infekcji z powodu dużej liczby aerozoli i zarazków. Z kolei dostęp do dużej ilości światła dziennego i świeżego powietrza zwiększa produktywność i efektywność nauki.

Wszystko to podkreśla znaczenie tworzenia komfortowych warunków do pracy, nauki i wypoczynku.

Jakie są wymagania dotyczące bezpieczeństwa budynku?

Właściciele i operatorzy budynków są odpowiedzialni za ich funkcjonalność i bezpieczeństwo. Wadliwe i stare systemy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i muszą być niezwłocznie naprawione lub wymienione. Nowe rozwiązania w zakresie oświetlenia dziennego i wentylacji muszą być zgodne z przepisami BHP, a zatem muszą być uzupełnione o systemy oddymiania i kraty zabezpieczające przed upadkiem. Urządzenia te muszą działać przez cały czas.

Systemy oddymiania odprowadzają dym i ciepło przez dach, dzięki czemu ludzie mają lepszą widoczność i poziom tlenu wewnątrz budynku. Dlatego też wentylacja dymu i ciepła ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia koncepcji ochrony przeciwpożarowej.

Określenie, który system jest najbardziej odpowiedni, zależy między innymi od wielkości budynku i niezbędnego aerodynamicznego obszaru oddymiania.

Konstruktorzy, projektanci i operatorzy budynków są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo na dachu. Świetliki dachowe, które nie są trwale zabezpieczone przed upadkiem, muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia zapobiegające obrażeniom spowodowanym upadkiem. Dzięki naszemu szerokiemu wyborowi sprawdzonych systemów bezpieczeństwa można trwale i zbiorczo zabezpieczyć wszystkie ciągi komunikacyjne i obszary robocze na dachach płaskich.

Georg Fischer Wavin AG w Szwajcarii, przed instalacją produktów VELUX Commercial
Georg Fischer Wavin AG w Szwajcarii, po instalacji produktów VELUX Commercial

Georg Fischer Wavin AG w Szwajcarii, przed i po

Więcej informacji

Renowacja świetlików dachowych oferuje możliwość znacznego zwiększenia wydajności budynku i komfortu użytkowników. W wyniku dobrze przemyślanej i zaplanowanej renowacji wzrośnie zarówno wartość, jak i wydajność cieplna budynku.

Wnętrze przed i po montażu świetlika dachowego Grillodur w ramach projektu renowacji w Szwajcarii
Wpisy na blogu dotyczące renowacji

W naszych wpisach na blogu i ebooku podkreśliliśmy czynniki, które należy wziąć pod uwagę lub które mają wpływ na wynik projektu renowacji.
 

Budynek Neuron z bliska z produktami stick system
Studia przypadków dotyczące renowacji

Dowiedz się, w jaki sposób klienci skorzystali z naszych rozwiązań i wiedzy specjalistycznej w zakresie renowacji dachów. Nasze przypadki referencyjne pomogą Ci się zainspirować.