Serwis i konserwacja systemów oddymiania i odprowadzania ciepła

Jako firma posiadająca certyfikat CNBOP-PIB, VELUX Commercial spełnia wszystkie wymagania i gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych usług w zakresie przeglądów i konserwacji systemów oddymiania, bez względu na producenta systemu. Nasz wykwalifikowany zespół techników i partnerów serwisowych świadczy profesjonalne usługi, a w momencie wystąpienia usterki, jest dostępny w przeciągu 24h. Poprzez zawarcie indywidualnej umowy serwisowej, nasi klienci otrzymują szczegółową dokumentację oraz kompleksowy pakiet usług, który nie tylko spełnia wszystkie wymogi prawne, ale również zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Serwis i konserwacja polega na naprawie i ochronie systemów, aby przedłużyć ich żywotność i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki konserwacji możliwe jest wykrycie i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie awariom w przyszłości.

Velux Commercial posiada certyfikat CNBOP-PIB w zakresie projektowania, montażu i konserwacji systemów sygnalizacji przeciwpożarowej, systemu sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz oddymiania grawitacyjnego.

Kontrola wszystkich elementów systemu oddymiania i odprowadzania ciepła

Kontrola wszystkich elementów systemu oddymiania i odprowadzania ciepła

Bezpieczeństwo budynków i użytkowników

Systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i sygnalizacji pożaru są kluczowymi elementami bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę zarówno życia ludzkiego, jak i mienia. Profesjonalna konserwacja tych systemów odgrywa istotną rolę w minimalizowaniu ryzyka potencjalnych obrażeń ciała oraz strat materialnych w obiekcie. Z tego powodu przepisy nakładają na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów i utrzymania systemów w należytym stanie. Prace konserwacyjne powinny być wykonywane cyklicznie zgodnie z instrukcjami producenta, nie rzadziej niż raz w roku, przez wykwalifikowanych serwisantów.

Profesjonalna konserwacja systemów oddymiania i odprowadzania ciepła przez wykwalifikowanych techników systemowych

Profesjonalna konserwacja systemów oddymiania i odprowadzania ciepła przez wykwalifikowanych techników systemowych

Oferujemy

  • Przeglądy techniczne i konserwację wszystkich typów systemów oddymiania i odprowadzania ciepła: pneumatycznych, elektrycznych, pirotechnicznych i mechanicznych.
  • Przeglądy systemu sygnalizacji pożaru
  • Przeglądy techniczne urządzeń wentylacji pożarowej
  • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • Modernizacje
  • Uruchamianie systemów
  • Szkolenie z zakresu obsługi systemów
  • Zapewniamy oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne do wszystkich typów systemów pochodzących od różnych producentów