VELUX Commercial Polska angażuje się w kwestie odbudowy Ukrainy

Wydarzenia

Wzięliśmy udział w drugiej edycji wydarzenia „ReBuild Ukraine”, które skupiło się na omówieniu istotnych aspektów odbudowy państwa po wojnie. Jako VELUX Commercial byliśmy dostępni dla wszystkich odwiedzających w każdym momencie. 

VELUX Commercial otrzymał list z podziękowaniem za uczestnictwo w wydarzeniu ReBuild Ukraine

VELUX Commercial otrzymał list z podziękowaniem za uczestnictwo w wydarzeniu ReBuild Ukraine

Wzięliśmy udział w drugiej edycji wydarzenia „ReBuild Ukraine powered by Energy”, które odbyło się 14-15 listopada w EXPO XXI w Warszawie. Międzynarodowa wystawa i konferencja skupiła się na omówieniu kluczowych aspektów odbudowy państwa po wojnie, priorytetach wyznaczonych przez każdą społeczności, warunkach partnerstwa, jak również na kwestiach wsparcia finansowego. To wydarzenie pozwoliło zrozumieć całą sytuację na Ukrainie, dzięki czemu ukazało szerszy obraz, przed czym postawione jest Państwo i jego ludzie. Co więcej, każda osoba obecna mogła zebrać informacje i wysłuchać planów na przyszłość. Dzięki temu jesteśmy świadomi kierunku, w którym przedstawiciele każdej społeczności chcą podążać i co możemy zrobić jako firma, aby pomóc w osiągnięciu tych celów.

VELUX Commercial uczestniczy w wydarzeniu ReBuild Ukraine

VELUX Commercial uczestniczy w wydarzeniu ReBuild Ukraine

Zespół VELUX Commercial podczas wydarzenia był zawsze dostępny dla wszystkich odwiedzających. Dzielił się on swoją wiedzą o naszych produktach oraz rozwiązaniach w zakresie światła dziennego i wentylacji dla budynków przemysłowych, komercyjnych i publicznych. Miał on  świetną okazję do rozmowy z zainteresowanymi osobami, ponieważ był dla nich obecny w każdym momencie wydarzenia. Nasz zespół liczył łącznie sześć osób, co pozwoliło na poświęcenie każdemu uczestnikowi maksimum czasu. W konsekwencji poznaliśmy bliżej potrzeby naszych potencjalnych klientów oraz zdobyliśmy nowe, cenne kontakt do przyszłych współprac biznesowych.