VELUX Commercial przyczynia się w powstawaniu poradnika o oddymianiu grawitacyjnym

Wiadomości

Uczestniczyliśmy w tworzeniu poradnika, które powstało z uwagi na różne trudności w interpretacji zapisów dotyczących projektowania systemów oddymiania grawitacyjnego.

Pasma świetlne Vario Norm z funkcją oddymiania i odprowadzania ciepła

Pasma świetlne z funkcją oddymiania i odprowadzania ciepła

Wzięliśmy udział w tworzeniu "Poradnik Dobrych Praktyk w Projektowaniu Systemów Oddymiania Grawitacyjnego Obiektów Budowlanych", które powstało w odpowiedzi na różnorodne trudności z interpretacją zapisów dotyczących projektowania tych systemów. Przewodnik stworzony przez stowarzyszenie DAFA , jest pierwszym tego typu poradnikiem. Jego głównym celem jest usystematyzowanie wiedzy na temat projektowania systemów oddymiania, uwzględniając polskie normy, międzynarodowe standardy oraz problemy, z którymi można się spotkać podczas projektowania, wraz z propozycjami ich rozwiązania. Porusza również wymagania dla elementów składowych systemu oddymiania wraz z odpowiednim doborem wymaganych parametrów oraz możliwości konfiguracji z uwzględnieniem ich współpracy z urządzeniami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami zamontowanymi w obiekcie.

Technik VELUX Commercial instaluje i kontroluje jakość produktów odprowadzających dym i ciepło

Technik VELUX Commercial instaluje i kontroluje jakość produktów odprowadzających dym i ciepło

Autorami są eksperci zrzeszeni w Stowarzyszeniu DAFA. Do zespołu redakcyjnego należeli m.in. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Łukasz Ostapiuk, Ewa Karczewska czy Hubert Kasprzak, który jest rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz projektantem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego, zawodowo związany z firmą VELUX Commercial Polska. Poradnik opiera się na doświadczeniach i wiedzy specjalistów, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną z projektowaniem, montażem i eksploatacją grawitacyjnych systemów oddymiania. Naszym celem jako VELUX Commercial podczas uczestnictwa w tym projekcie było zapewnienie wsparcia dla efektywnej i bezpiecznej realizacji projektów związanych z systemami oddymiania grawitacyjnego. Zależy nam na promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz chcemy przyczyniać się do większej pewności wdrażania tych systemów w praktyce budowlanej.

DAFA logo