Zrównoważony rozwój

Dzięki Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030 ograniczymy przyszłą emisje dwutlenku węgla z całego naszego łańcucha wartości zgodnie z celem określonym w Porozumieniu Paryskim o 1,5˚C i zobowiążemy się do wychwytywania naszych historycznych emisji CO2.

Zrównoważony rozwój

Dzięki Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030 ograniczymy przyszłą emisje dwutlenku węgla z całego naszego łańcucha wartości zgodnie z celem określonym w Porozumieniu Paryskim o 1,5˚C i zobowiążemy się do wychwytywania naszych historycznych emisji CO2.

VELUX Sustainability Strategy to capture our historic CO2 emissions

Plan na przyszłość zaczynający się od naszej przeszłości

Razem z organizacją WWF (World Wide Fund for Nature) zneutralizujemy naszą historyczną emisję CO2 poprzez ochronę lasów.

Forest projects with WWF on restoring and conserving forests to capture carbon

Dlaczego realizujemy projekty leśne z WWF?

Rekultywacja i ochrona lasów to skuteczne sposoby wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza i ochrony różnorodności biologicznej na całym świecie. Organizacja WWF wie, gdzie potrzebne są nowe drzewa i gdzie należy chronić stare.

VELUX commit to reduce our future emissions to meet the Paris Agreement 1.5°C path

Dlaczego naszym celem jest ograniczenie ocieplenia do 1,5°C?

Badania klimatyczne pokazują, że konieczne jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, dlatego zobowiązujemy się do zmniejszenia naszej przyszłej emisji, aby osiągnąć ten cel i przewodzić zmianom w światowych działaniach na rzecz ochrony klimatu. W ramach inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi) nasze cele zostały uznane za zgodne z ustaleniami Porozumienia Paryskiego dotyczącymi ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.

Why the 1.5°C reduction target? Our targets aligned with the Paris Agreement 1.5°C path

Jak to osiągniemy?

Dzięki partnerstwu z WWF, VELUX finansuje projekty ochrony i odbudowy lasów, które pozwolą wychwycić równowartość naszych historycznych emisji z działalności od 1941 roku do 2041 roku.

Jak to osiągniemy?

Dzięki partnerstwu z WWF, VELUX finansuje projekty ochrony i odbudowy lasów, które pozwolą wychwycić równowartość naszych historycznych emisji z działalności od 1941 roku do 2041 roku.

 
 

VELUX Commercial i zrównoważone budownictwo

W świecie określanym jako „pokolenie domatorów” tworzenie budynków, które poprawiają samopoczucie ich mieszkańców, a także osiąganie zrównoważonego środowiska, stanowi kluczowy wymóg dla wszystkich budynków komercyjnych. Ponieważ kwestia zrównoważonego rozwoju znajduje się na czele projektowania budynków, poniższe przewodniki e-book poprowadzą Cię przez niektóre z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu zrównoważonych budynków komercyjnych.