Wyposażenie pneumatyczne punktowych klap dymowych do odprowadzania dymu i ciepła

Zasilane pneumatycznie i zgodne z normą EN12101-2 urządzenie JET FIREJET® 165J A, AZ do świetlików kopułkowych gwarantuje niezawodne otwieranie świetlika w razie pożaru. Urządzenie to cechuje się wysoką niezawodnością działania, ponieważ działa niezależnie od zasilania elektrycznego, w związku z czym zapewnia otwarcie świetlika również w przypadku całkowitego odcięcia zasilania. A ponadto jest sprawdzone i dopuszczone do użytku zgodnie z normą EN 12101-2.


W wyniku silnego rozgrzania się powietrza podczas pożaru dochodzi do pęknięcia szklanego bezpiecznika termicznego (ampułki) w urządzeniu. To powoduje wyzwolenie zintegrowanego naboju CO2 i dopływ gazu do siłownika pneumatycznego, który automatycznie otwiera klapę dymową. To umożliwia odprowadzenie trujących gazów i dymu do atmosfery oraz daje możliwość dłuższego korzystania z dróg ewakuacyjnych.


Urządzenia JET FIREJET® 165J A, AZ można używać do aerodynamicznego odprowadzania dymu z powierzchni do 4500 m2. Urządzenie zapewnia niezawodne otwarcie świetlika również przy dużym obciążeniu śniegiem (SL 900). Realizacja podwójnej funkcji oddymiania oraz wentylacji jest możliwa po zastosowaniu zasilania albo sprężonym powietrzem, albo silnikiem elektrycznym.


Oprócz niezawodnego działania do zalet tego pneumatycznego urządzenia oddymiającego zaliczyć należy również efektywną konserwację, ponieważ można je funkcjonalnie przetestować bez uruchamiania naboju CO2, w związku z czym jego wymiana nie musi być konieczna. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji o usługach konserwacji rozwiązań do odprowadzania dymu i ciepła.

Wyposażenie pneumatyczne punktowych klap dymowych do odprowadzania dymu i ciepła

JET FIREJET® 165J