Systemy bezpieczeństwa do kopułowych świetlików dachowych

Duży wybór sprawdzonych systemów bezpieczeństwa, które trwale i zbiorowo zabezpieczają ciągi komunikacyjne i miejsca pracy na dachach płaskich. W ten sposób można spełnić prawne wymogi bezpieczeństwa i chronić zdrowie osób pracujących na dachach płaskich.

Produkty zabezpieczające przed upadkiem (wstępnie montowane)

Wstępnie zamocowane systemy bezpieczeństwa są prefabrykowane w optymalnych warunkach, aby osiągnąć stały poziom jakości w odniesieniu do bezpieczeństwa. Po zainstalowaniu świetlika kopułowego lub okna do dachów płaskich, zabezpieczenie przed upadkiem jest natychmiast zapewnione.

Produkty zabezpieczające przed upadkiem
(montowane na placu budowy)

Systemy bezpieczeństwa, które muszą być zainstalowane na placu budowy, mają zastosowanie do wszystkich materiałów podstaw i są specjalnie zaprojektowane dla systemów, w których wstępny montaż w fabryce nie jest możliwy. Kraty zabezpieczające są dostarczane oddzielnie i można je montować przed lub razem z podstawami.

Produkty zabezpieczające przed upadkiem
(zamontowane na miejscu renowacji)

Systemy bezpieczeństwa montowane na placu budowy w ramach projektów renowacyjnych odgrywają coraz ważniejszą rolę dla właścicieli budynków, aby zagwarantować, że ich nieruchomości spełniają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. Elastyczne i skuteczne systemy bezpieczeństwa do projektów renowacyjnych mogą zapobiegać ryzyku ponoszenia odpowiedzialności.

Produkty zabezpieczające przed upadkiem