Przegląd rozmiarów modułowych świetlików dachowych

Sprawdź przegląd rozmiarów prefabrykowanych modułowych świetlików dachowych dostępnych w trzech wariantach: Monolight, Linearlight i Circularlight.

Jak zmierzyć moduły 

Wymiar przezroczystej części wewnętrznej jest określany przez wymiary wewnętrzne wnęki okiennej 90° lub profilu wnęki produktu: A (długość — kierunek nachylenia) i B (szerokość).

Wewnętrzna część przezroczysta
A = długość wewnętrzna przezroczystej części modułu
B = szerokość wewnętrzna przezroczystej części modułu

Świetlik Monolight

Modułowe świetliki dachowe Monolight przekrój podłużny B

Świetlik Monolight odporny na włamanie

Wewnętrzne wymiary części przezroczystej świetlika Monolight odpornego na włamanie
Świetlik Monolight/Linearlight
Modułowe świetliki dachowe Monolight i Linearlight przekrój dolny A
Świetlik Monolight/Linearlight odporny na włamanie
Wewnętrzne wymiary części przezroczystej świetlika Monolight/liniowego odpornego na włamanie
Świetlik Linearlight
Modułowe świetliki dachowe Linearlight przekrój podłużny B
Świetlik Linearlight odporne na włamanie
Wewnętrzne wymiary części przezroczystej wnęki okiennej produktu dla świetlika liniowego odpornego na włamanie
Istnieją różne opcje rozmiaru świetlików Monolight, Linearlight i Circularlight, a przy wyborze odpowiedniego rozmiaru siatki należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
  • Świetlik Monolight, świetlik Linearlight, świetlik Circularlight
  • Moduły stałe, otwierane i walk-on
  • Szyba zespolona z podwójnym lub potrójnym przeszkleniem
  • Ograniczenia funkcji

Monolight — na zamówienie

Objaśnienia dotyczące rozmiaru siatki Monolight

Objaśnienie symboli 

Kolory dla modułów stałych Moduły stałe Moduły stałe

Kolory dla modułów otwieranych Moduły otwierane Moduły otwierane — podwójne przeszklenie

Kolory dla modułów otwieranych z potrójnym przeszkleniem Moduły otwierane Moduły otwierane — potrójne przeszklenie

Kolory dla świetlików modułowych walk-on   Modułowe świetliki dachowe — moduły Walk-on   Moduły Walk-on

Świetlik Linearlight — na zamówienie

Objaśnienia dotyczące rozmiaru siatki Linearlight

Objaśnienie symboli 

Kolory dla modułów stałych świetlików liniowych Moduły stałe Moduły stałe

Kolory dla modułów otwieranych świetlików liniowych — podwójne przeszklenie Moduły otwierane Moduły otwierane — podwójne przeszklenie

Kolory dla modułów otwieranych z potrójnym przeszkleniem Moduły otwierane Moduły otwierane — potrójne przeszklenie

Circularlight — na zamówienie

Ø od 900 do 1350 mm w zależności od typu modułu
Circularlight — siatka rozmiarów na zamówienie
Objaśnienie symboli 

Kolory dla modułowych świetlików dachowych — okrągłe  Modułowe świetliki dachowe — okrągłe Moduły Circularlight — rozmiary: Ø 900–1350 mm

Rolety — na wymiar

Przegląd rozmiarów rolet dekoracyjnych
Objaśnienie symboli 

Jasnoniebieski  Roleta RMR Kierunek z boku na bok

Ciemnoniebieski Roleta RMR Kierunek od góry do dołu

Opcje konfiguracji

Przegląd produktów modułowych świetlików dachowych - cechy i ograniczenia

* * Zależy od obciążenia śniegiem i siły wiatru — konieczne jest wykonanie obliczeń statycznych

Monolight i Linearlight obejmują wersje antywłamaniowe. Maksymalny wymiar najkrótszego boku wynosi 1600 mm.