Wentylacja oddymiająca w świetlikac modułowych.

Świetliki modułowe oferujące wentylację oddymiającą zapewniają oddymianie zgodnie z normą EN 12101-2.

Świetliki Modułowe oferują moduły oddymiające, które są dostarczane z opcjonalnymi deflektorami wiatru. Moduły i deflektory zostały zaprojektowane tak, aby w przypadku pożaru ograniczyć gromadzenie się dymu wewnątrz budynku.

Moduły oddymiające

Rozwiązanie świetlików dachowych z systemem wentylacji oddymiającej. Symulacja dymu — Sonneborn.
Nasze moduły świetlików oddymiających otwierają się w zakresie do 700 mm w mniej niż 60 sekund. Moduły oddymiające są dostępne wyłącznie z siłownikiem Open System. W przypadku konieczności zastosowania rolet dekoracyjnych, skontaktuj się z lokalnymi władzami przeciwpożarowymi w celu uzyskania pozwolenia.

Deflektory wiatrowe

Rozwiązanie świetlików dachowych z systemem wentylacji oddymiającej. Deflektor wiatrowy, KCD 0040.

Deflektor wiatrowy obejmujący jeden moduł

Rozwiązanie świetlików dachowych z systemem wentylacji oddymiającej. Deflektor wiatrowy, KCD 0080.

Deflektor wiatrowy obejmujący trzy moduły

Rozwiązanie uwzględniające świetlik z wentylacją oddymiającą i deflektorem wiatru KCD 0080. Widok od wewnątrz.

Deflektor wiatrowy obejmujący trzy moduły, widok od wewnątrz

Świetliki modułowe są wyposażone w deflektory wiatru, które zapewniają optymalne odprowadzenie dymu. Deflektory zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko wlotu powietrza i umożliwić odprowadzanie dymu nawet przy niesprzyjających warunkach wietrznych.
Oferujemy dwa rodzaje deflektorów wiatrowych. Pierwszy wariant obejmuje wyłącznie jeden moduł oddymiający, natomiast drugi obejmuje trzy moduły, tj. jeden moduł oddymiający pośrodku otoczony z każdej strony modułami nieotwierającymi się.

Zobacz!