Szereg rozmiarów Świetliki Modułowe

Sprawdź szereg rozmiarów prefabrykowanych Świetliki Modułowe, które są dostępne jako moduły nieotwierane, oferujące wentylację codzienną i oddymiającą.

Moduły nieotwierane

Wentylacja codzienna

Wentylacja oddymiająca

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje dotyczące określonej nośności.

W przypadku konieczności zastosowania rolet dekoracyjnych w modułach oferujących wentylację oddymiającą, skontaktuj się z lokalnymi władzami przeciwpożarowymi w celu uzyskania pozwolenia.

 
Objaśnienie symboli 

Kolor standardowego rozmiaru  Standardowy rozmiar

Kolor niestandardowego rozmiaru  Niestandardowy rozmiar, mogą obowiązywać ograniczenia funkcjonalne

* Wysokość modułu powyżej 2400 mm jest dostarczana wyłącznie z bardzo mocną szybą.

o Dostępny wyłącznie siłownik systemu Open System.

‡ Niedostępne w przypadku pasma świetlnego dwuspadowego Ridgelight

Jak zmierzyć moduły 

Szerokość i wysokość modułów określają wymiary zewnętrznej szerokości (W) i wysokości (H) ramy (a nie wymiary elewacji, kołnierza czy wsporników).