Systemy światła dziennego JET z tworzywa

Systemy światła dziennego z tworzywa sztucznego odgrywają obecnie kluczową rolę na dachach płaskich budynków przemysłowych, zapewniając doświetlenie ich wnętrz naturalnym światłem, wentylację i oddymianie. W normalnych warunkach świetlnych pozwala to zwykle zrezygnować ze sztucznego oświetlenia w ciągu dnia, co pozytywnie wpływa nie tylko na koszty zużywanej energii, ale przede wszystkim na samopoczucie ludzi. Skutkuje to wzrostem produktywności przy jednoczesnym zmniejszeniu się ryzyka wypadków. Dodatkowo zastosowanie produktów z funkcją odprowadzania ciepła i dymu zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i gwarantuje wymaganą przepisami ochronę personelu i mienia w budynkach przemysłowych.


Wszystko to oferują sprawdzone systemy światła dziennego JET wykonane z tworzywa sztucznego. Nasze świetliki kopułkowe i pasma świetlne na dachach płaskich zapewniają dopasowane do potrzeb i równomierne oświetlenie pomieszczeń oraz mogą umożliwiać ich wentylację oraz odprowadzanie ciepła i dymu, również w budownictwie wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej, przemysłowej i administracyjnej.


Produkty JET to zawsze właściwa odpowiedź na indywidualne potrzeby i wymagania, zarówno w nowym budownictwie, jak i w remontach budynków już istniejących. Dzięki naszym konfigurowalnym modułom standardowym jesteśmy w stanie zapewnić produkty do szerokiego spektrum spersonalizowanych zastosowań. Rozwijając naszą ofertę, kierujemy się obecnymi i przyszłymi wymogami prawnymi i normatywnymi dotyczącymi światła dziennego w architekturze, oszczędności energetycznej budynków czy naturalnego odprowadzania dymu. Certyfikat ETA (Europejska Aprobata Techniczna) oraz deklaracja zgodności WE stanowią potwierdzenie niezmiennej jakości i funkcjonalności naszych produktów dla klientów w całej Europie.

Oferta systemów światła dziennego wykonanych z tworzywa sztucznego

Świetliki kopułkowe JET


Pasma świetlne