Podstawy do pasm świetlnych JET

Podstawy do pasm świetlnych JET dostępne również z systemami do przyłączenia warstw izolacyjnych dachu to elementy zapewniające pewne połączenie pasma świetlnego z konstrukcją nośną dachu. Dostępne są w różnych wysokościach i zapewniają trwałe i niezawodne połączenie z dachem przy jednoczesnej bardzo dobrej wydajności świetlnej.


Kolejne zalety wynikają z możliwości malowania i powlekania kolorystycznego podstaw w celu osiągnięcia pożądanego wyglądu, a także dodatkowego wysokiego poziomu odprowadzania wody dzięki nachyleniu główki podstawy pod kątem 8° na zewnątrz. Dodatkowo nasze systemy podstaw dachowych są wstępnie zwymiarowane statycznie zgodnie z normą EN 1993. Podstawy typu G, K i T zapewniają ponadto, dzięki termoizolacji z wełny mineralnej, najlepsze właściwości izolacyjne dla dachów płaskich.

Podstawy do pasm świetlnych

Podstawy do pasm świetlnych JET typ G


Podstawy do pasm świetlnych JET typ K


T-Kerb