Systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości JET do dachów płaskich

Praca na dachu płaskim wiąże się ze znacznym ryzykiem – szczególnie w przypadku wykonywania jej na tych elementach doświetlających, które nie są konstrukcyjne zabezpieczone przed upadkiem przez otwór w dachu lub które są pozostawiane w pozycji otwartej. Zgodnie z przepisami to zarządcy budynków są odpowiedzialni za wyposażenie pasm świetlnych i świetlików kopułkowych w odpowiednie zabezpieczenia oraz za utrzymywanie sprawności tych zabezpieczeń.


JET oferuje szeroką gamę systemów zabezpieczających przed upadkiem wpadnięciem przeznaczonych do świetlików kopułkowych i pasm świetlnych, zapewniających maksymalne możliwe bezpieczeństwo – zarówno dla personelu pracującego na dachu, jak i dla zarządcy budynku. W zależności od wersji systemy te spełniają różne wymagania przepisów technicznych dotyczących pomieszczeń do pracy (ASR A2.1) – od zbiorowych zabezpieczeń przed upadkiem po środki ochrony indywidualnej. Wszystkie systemy zostały przetestowane przez i certyfikowane zgodnie z normą GS-BAU-18.


Systemy zabezpieczania przed upadkiem i wpadnięciem JET można stosować nie tylko w nowym budownictwie, ale także równie dobrze podczas doposażania, modernizacji i remontowania budynków już istniejących. Różne warianty dostępnych rozwiązań pozwalają spełnić każde wymaganie, przy czym celem nadrzędnym zawsze jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z rozwiązań dostarczających światło dzienne oraz ograniczenie ryzyka wypadków przy pracy na dachu. Dodatkowo nasze zabezpieczenia zapewniają również dobrą ochronę przed włamaniem.


Nowością w naszej kompleksowej ofercie jest system JET LK-DDN dostępny jako doposażenie świetlików kopułkowych. System ten, którego podstawę stanowi dynamiczna siatka chroniąca przed wpadnięciem, ma szereg zalet: Świetnie sprawdza się jako doposażenie instalowane na dachach budynków już istniejących, niezależne od producenta podstawy, materiału wykonania i kształtu świetlika. Dodatkowo montaż siatki jest bardzo łatwy, a jej rozmiar można bez problemu dostosować na miejscu. Dzięki szeregowi standardowych rozmiarów dostępnych „z półki” siatka jest natychmiast dostępna do wysyłki. W ten sposób zapewniamy maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo na dachu.


Jako uzupełnienie rozwiązań firma JET opracowała również 5-etapowy systemowy proces oceny zagrożenia na dachu. Zapewnia on kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa na dachu, ponieważ wychodzi od weryfikacji nośności konstrukcji podstawy, przeprowadza klienta przez doposażenie i montaż rozwiązania, by na koniec zapewnić odbiór techniczny i dokumentację odbiorową.

Systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości

Świetlik kopułkowy


Pasmo świetlne


Doposażanie, modernizacja, remonty