JET LK-DDN

Proces zabezpieczania dla Twojego dachu

W ramach doposażania istniejących świetlików z zastosowaniem systemów zabezpieczających JET LK-DDN i JET LK-DDS firma JET przeprowadza standardowy 5-etapowy proces systemowy. W ramach tego procesu certyfikowani przez JET fachowcy sprawdzają poziom bezpieczeństwa na dachu. Począwszy odoceny zagrożenia z informacją o wszelkich uchybieniach, przez weryfikację nośności konstrukcji podstawy świetlika, wykonanie doposażenia, odbiór techniczny, aż po dostarczenie dokumentacji – proces jest wykonywany niezależnie od producenta istniejących świetlików i w pełni obiektywnie.
 

Jeśli w trakcie oceny zagrożenia okaże się, że istniejące świetliki nie są zabezpieczone lub są zabezpieczone w niewystarczający sposób przed upadkiem przez otwór w dachu, można od razu sprawdzić, czy istniejąca podstawa świetlika umożliwi montaż odpowiedniego zabezpieczenia. Dzięki naszym specjalistycznym kluczom dynamometrycznym jesteśmy w stanie bardzo łatwo sprawdzić, czy nośność istniejących systemów pozwala na ich doposażenie w rozwiązania JET LK-DDN i JET LK-DDS. Proces ten jest sprawdzony i certyfikowany. Nasze systemy zabezpieczające można montować bez obaw tylko przy pozytywnym wyniku takiego sprawdzenia.
 

Następujący wtedy montaż siatki zabezpieczającej przebiega szybko i pewnie dzięki szczegółowej instrukcji montażu i samozabezpieczającym się systemom mocowania. Ostatnie kroki obejmują odbiór techniczny oraz przekazanie stosownej dokumentacji.
 

W ten sposób, w ramach zaledwie pięciu kroków, zapewniamy najwyższe możliwe bezpieczeństwo nadachu.


Weryfikacja nośności


Montaż/doposażenie


Odbiór techniczny


Dokumentacja

Materiały do pobrania dla proces zabezpieczania świetlików kopułkowych JET

Do pobrania