Dlaczego jakość powietrza w pomieszczeniach ma kluczowe znaczenie dla procesu uczenia się


Autor: VELUX Commercial
Żłobek/przedszkole w gminie Aarup
Żłobek/przedszkole w gminie Aarup z zamontowanymi świetliki modułowe

Zła jakość powietrza w pomieszczeniach nie tylko poważnie zmniejsza koncentrację uczniów i ogólną wydajność, ale może również prowadzić do zwiększonej absencji z powodu choroby. Dlatego też odpowiednia wentylacja jest niezbędna dla projektowania zdrowych sal lekcyjnych, aby pomóc uczniom w rozwoju.

Według US Environmental Protection Agency (pl. amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, EPA) prawie jedno na 13 dzieci w wieku szkolnym w USA cierpi na astmę, która jest główną przyczyną absencji w szkole z powodu przewlekłej choroby¹.

Uważa się również, że rozwijające się ciała dzieci są bardziej podatne na szkodliwe oddziaływanie środowiska niż ciała osób dorosłych. Dzieci zużywają więcej powietrza, jedzą więcej jedzenia i piją więcej płynów w stosunku do masy ciała niż dorośli. Samo to sprawia, że jakość powietrza w szkołach budzi niepokój.

Co gorsze, badania narażenia ludzi na zanieczyszczenia powietrza, również przeprowadzone przez EPA, wskazują, że stężenie zanieczyszczeń w pomieszczeniach może być od dwóch do pięciu razy, a czasami nawet do 100 razy, wyższe niż na zewnątrz.

 Budowanie lepszych szkół

Niewystarczająca wentylacja prowadzi do zwiększonego poziomu zanieczyszczenia, co jest szczególnym problemem w salach lekcyjnych, w których na jedno dziecko przypada mniej powietrza ze względu na panującą ciasnotę. Znaczna część badań dostarcza przekonujących dowodów na związek między lepszymi wynikami uczniów a zwiększoną szybkością wentylacji w sali lekcyjnej. Typowa zgłaszana poprawa wydajności przy zwiększonej wymianie powietrza waha się od kilku do nawet 15%².

W niedawnym badaniu³ przeprowadzono interwencję w celu poprawy wymiany powietrza w 16 salach lekcyjnych. Wyniki skomputeryzowanych zadań wykonywanych przez ponad 200 uczniów ujawniły istotnie szybsze i dokładniejsze reakcje związane z wyborem, czujnością w testach kolorowych słów, pamięcią obrazową i rozpoznawaniem słów w przypadku większej wymiany powietrza w sali lekcyjnej.

Zgodnie z wynikami badania Clever Classrooms⁴ wymagania dotyczące dobrej wentylacji w salach lekcyjnych są następujące:

1. Wentylacja sterowana

Okna i świetliki o dużych rozmiarach, najlepiej z wieloma otworami, pozwalają użytkownikom efektywnie wietrzyć sale lekcyjne w różnych okolicznościach. Otwierane od góry okna i świetliki, umieszczone wysoko w pomieszczeniu, ale wyposażone w mechanizmy, które są łatwo dostępne i mogą być obsługiwane, umożliwiają wydajniejsze odprowadzenie najgorętszego i najbardziej nieświeżego powietrza. W oknach otwieranych od góry i świetlikach nie należy montować rolet dekoracyjnych, które blokują przepływ powietrza.

2. Kubatura pomieszczenia

Im większa sala lekcyjna, tym większe rozcieńczenie dwutlenku węgla i zanieczyszczeń oraz tym dłużej można utrzymać dobrą jakość powietrza. W średniej wielkości klasie o kubaturze 181 metrów sześciennych jakość powietrza spada w ciągu zaledwie 30 minut, gdy w sali jest 30 uczniów i nie ma wentylacji.

3. Wentylacja mechaniczna

Tam, gdzie wentylacja naturalna jest niewystarczająca lub stanowi problem, jakość powietrza można poprawić, wprowadzając wentylację mechaniczną.

4. Czujniki stężenia CO₂

Zainstalowanie czujników stężenia CO₂ w salach lekcyjnych pozwala nauczycielom monitorować jakość powietrza w pomieszczeniach i odpowiednio dostosowywać poziom wentylacji. Stężenie CO₂ jest często wykorzystywane jako wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniach. Powietrze zewnętrzne zawiera CO₂ w stężeniu około 400 ppm. Stężenie CO₂ w pomieszczeniach wynoszące 1150 ppm zapewnia odpowiednią jakość powietrza, 1400 ppm w większości sytuacji zapewni dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach, a 1600 ppm oznacza złą jakość powietrza (CEN, 2007)⁵.

Nie ma wątpliwości, że stworzenie dobrego klimatu w pomieszczeniach powinno być kluczowym elementem wszystkich projektów modernizacji starych i budowy nowych budynków szkolnych. Zapewni to lepsze ogólne warunki dla uczniów do nauki i rozwoju, a dla nauczycieli do efektywnej pracy. Dobra wentylacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ jest to jedyny sposób na utrzymanie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach i stężenia zanieczyszczeń na akceptowalnym poziomie.

Źródła

  1. Why Indoor Air Quality is Important to Schools (EPA)
  2. Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP (2015) Impact of the indoor environment on learning in schools in Europe (Study Report)
  3. Bako-Biro et al: Evaluation of indoor environmental quality conditions in elementary schools׳ classrooms in the United Arab Emirates, 2012
  4. Clever Classrooms, Raport podsumowujący projektu HEAD, University of Salford, Manchester (2015)
  5. CEN (2007) EN 15251: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings.

Powiązane artykuły

Żłobek/przedszkole w gminie Aarup

Zła jakość powietrza w pomieszczeniach nie tylko poważnie zmniejsza koncentrację uczniów i ogólną wydajność, ale może również prowadzić do zwiększonej absencji z powodu choroby. Dlatego też odpowiednia wentylacja jest niezbędna dla projektowania zdrowych sal lekcyjnych, aby pomóc uczniom w rozwoju.