Jakie rodzaje systemów dachowych i okien do atrium są dostępne?


Autor: VELUX Commercial
Uniwersalne rozwiązania modułowe, Belgia — Centrum logistyczne VMS wraz z budynkiem biurowym

Systemy dachowe i okna do atrium zapewniają projektantom elastyczność w tworzeniu dużych, wypełnionych naturalnym światłem przestrzeni, które pełnią funkcję zarówno praktyczną, jak i estetyczną.

Jako okna do atrium można zastosować różne konfiguracje świetlików modułowych, co daje szereg rozwiązań ułatwiających tworzenie dachów w atrium w projektach budynków komercyjnych. Asortyment systemów dachowych i świetlików do atrium zapewnia projektantom i osobom określającym szczegółowe wymagania techniczne elastyczność w tworzeniu dużych, wypełnionych naturalnym światłem przestrzeni, które pełnią funkcję zarówno praktyczną, jak i estetyczną.

Rozwiązania okienne atrium kontynuują historyczną tradycję atriów będących centralnym punktem projektów budowlanych. Ogólnie rzecz biorąc, atrium zapewnia użytkownikom budynku kontakt z otoczeniem i jednocześnie schronienie przed żywiołami. Wymogi produktów dachowych do atrium są zatem zazwyczaj określane na podstawie wielkości powierzchni do pokrycia.

Które świetliki modułowe mogą być stosowane jako okna do atrium?

Ponieważ główną cechą dachu atrium jest duża powierzchnia przeszklenia, musi być możliwość łączenia kilku świetlików ze sobą.

Rozwiązania pasm świetlnych Atrium i pasm świetlnych dwuspadowych Atrium firmy VELUX umożliwiają mocowanie wielu rzędów modułów pasm świetlnych i/lub pasm świetlnych dwuspadowych za pomocą podkonstrukcji nośnej na dachu (projektowanej i dostarczonej osobno). Pomiędzy każdym rzędem świetlików biegnie rynna odwadniająca. Odległość między poszczególnymi rzędami zależy od różnych czynników, w tym od stopnia izolacji modułów, szerokości rynny i kąta nachylenia dachu.

Rozwiązanie pasm świetlnych Atrium i pasm świetlnych dwuspadowych Atrium firmy VELUX może stworzyć bardzo skuteczny system dachowy w atrium, o czym świadczy efekt osiągnięty w Biurze Hydrograficznym Wielkiej Brytanii, gdzie pasma świetlne dwuspadowe VELUX zainstalowano pod kątem 5° z belkami, aby zapewnić maksymalną ilość światła dziennego.

System modułowy VELUX umożliwia wykorzystanie świetlików w atrium, w którym zaprojektowano kilka rozwiązań (Atrium of Combined Solutions). Moduły pasm świetlnych i pasm świetlnych dwuspadowych firmy VELUX można używać łącznie, a także w połączeniu z montowanymi do ściany pasmami świetlnymi, jeśli wymaga tego projekt budynku, aby stworzyć prawie każdy projekt dachu atrium.

Inną opcją jest nowe rozwiązanie wielorzędowe firmy VELUX, które pozwala na tworzenie jeszcze większych przestrzeni atrium. Bez rynien między modułami można osiągnąć maksymalną wysokość 15 m. Przeczytaj więcej o funkcjach i zaletach rozwiązania wielorzędowego.

ebook: Designing daylight solutions for commercial buildings

Rola systemów dachowych do atrium w bezpieczeństwie pożarowym

Nierzadko można spotkać w projekcie niewyraźne linie dotyczące tego, czy przestrzeń jest atrium, czy nie. Projektant może nie myśleć o przestrzeni jako atrium, ale jak stwierdzono w zatwierdzonym dokumencie B dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego, w przypadku budynków innych niż domy mieszkalne, atrium to „przestrzeń w budynku, niekoniecznie ustawiona pionowo, przechodząca przez jeden lub więcej stropów strukturalnych”.

Słaba konstrukcja atrium może przyczynić się do ryzyka rozprzestrzeniania się ognia w budynkach, zwłaszcza tam, gdzie przechodzi ono przez stropy pomieszczeń. Zalecenia BS 9999 Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu, zarządzaniu i użytkowaniu budynków. Kodeks postępowania ma zastosowanie, gdy projektanci i osoby określające szczegółowe wymagania techniczne chcą uwzględnić atrium w projekcie budynku.

Parametry okien w atrium powinny być określone tak, aby zapewnić niezbędny poziom wentylacji i kontroli dymu. Moduły świetlików wentylacji oddymiającej VELUX można podłączyć do systemu oddymiania danego budynku w ramach systemu zarządzania budynkiem.

Moduły wentylacji oddymiającej, podobnie jak wszystkie rozwiązania świetliki modułowe, są w pełni prefabrykowane poza placem budowy. Są produkowane z zachowaniem wąskich tolerancji i zapewniają powtarzalne i niezawodne działanie. Moduły są zaprojektowane tak, aby działały jako jeden system od momentu ich wyprodukowania w fabryce i można je łączyć w rzędy, aby dopasować je do projektu dachu atrium. Świetliki modułowe objęte są 10‑letnią gwarancją.

Więcej informacji na temat specyfikacji można znaleźć w broszurach i przewodnikach dostępnych w witrynie internetowej VELUX Commercial. Stamtąd można także pobrać pliki obiektów CAD i BIM. VELUX Commercial oferuje również kompleksowy program edukacyjny akredytowany przez RIBA CPD.

Powiązane artykuły

Widok od zewnątrz świetlików w atrium Biura Hydrograficznego Wielkiej Brytanii

Dwieście modułów systemu świetlików modułowych zostało zainstalowanych w ciągu 5 dni w ramach efektywnego programu budowy BAM.

Całkowita zmiana wyglądu budynku

VELUX Commercial całkowicie zmienia wygląd pomieszczeń dzięki solidnej, elastycznej i zróżnicowanej gamie rozwiązań w zakresie światła dziennego i wentylacji.

Kryty basen ze światłem dziennym

Systemy przeszklenia VELUX Commercial to rozwiązania zapewniające dostęp do światła dziennego w wielu konfiguracjach, które mogą spełnić wymagania każdego projektu budynku komercyjnego. Odpowiednie zarówno dla dachów płaskich, jak i skośnych, szklane systemy dachowe mogą być instalowane w celu zoptymalizowania ilości światła dziennego, które dostaje się do wnętrza. Podwójne lub potrójne przeszklone panele są dostępne jako część nowego projektu budowlanego lub remontowego, możliwe jest także zastosowanie sysyemów przeszklenia do rozbudowy.