Czy norma EN 17037 jest częścią przepisów budowlanych?


Świetliki modułowe Modular Skylights, Szwecja — Malmo jobcentre

Przepisy budowlane koncentrują się obecnie na bezpieczeństwie użytkowników, jednak komfort użytkownika dzięki EN 17037 „Światło dzienne w budynkach” staje się pożądanym aspektem.

Czy norma EN 17037 jest częścią przepisów budowlanych?

EN 17037 „Światło dzienne w budynkach”, jako zupełnie nowa norma, nie jest nigdzie wymieniana w brytyjskich przepisach budowlanych. Obecnie nie ma określonego minimalnego poziomu światła dziennego dla budynków w Wielkiej Brytanii, chociaż wytyczne napisane dla określonych sektorów mogą określać minimalne kryteria wydajności (na przykład Priority Schools Building Programme).

Krajowe przepisy budowlane określają minimalne standardy, głównie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania budynków, a nie optymalizacji komfortu i dobrego samopoczucia użytkowników. Zapewnienie przeszklenia w budynku jest często regulowane potrzebą zwiększenia efektywności energetycznej, zapewnienia wentylacji i dostępności dróg ewakuacji, a nie dostarczenia określonego poziomu światła dziennego.

Przewodnik po projektowania rozwiązań uwzględniających światło dzienne i norma EN 17037

Czy obowiązujące normy światła dziennego są wymienione w przepisach budowlanych?

Zgodnie z wymogiem określonym w części L przepisów budowlanych w Anglii uzysk ciepła z nasłonecznienia w okresie letnim powinien być ograniczony rozmiarem i orientacją okna. W przepisach stwierdza się również, że należy także „rozważyć”zapewnienie odpowiedniego poziomu światła dziennego, i odwołuje się do BS 8206-2 „Kodeks postępowania w zakresie światła dziennego” jako źródła wskazówek.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w uwadze dodatkowej minimalne wymagania dotyczące światła dziennego nie są określone w przepisach budowlanych. Podaje się ogólną wskazówkę, że całkowita powierzchnia przeszklenia mniejsza niż 20% całkowitej powierzchni podłogi prawdopodobnie spowoduje słaby poziom światła dziennego i zwiększone wykorzystanie oświetlenia elektrycznego.

Norma EN 17037 zastępuje BS 8206‑2, dlatego odniesienie zostanie zaktualizowane w odpowiednim czasie. Jednak biorąc pod uwagę obecny nacisk na przegląd przepisów budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa, wydaje się mało prawdopodobne, aby określenie minimalnych standardów światła dziennego było priorytetem.

Równoważenie światła dziennego z innymi aspektami wydajności budynku

W tej samej uwadze znajduje się potwierdzenie, że zmniejszenie rozmiarów okien należy oceniać pod kątem kompromisu między mniejszą emisją dwutlenku węgla a większym wykorzystaniem sztucznego oświetlenia.

Przeszklenie odgrywa znaczącą rolę w całkowitych stratach ciepła przez konstrukcję budynku, a także zapewnia uzysk ciepła z nasłonecznienia (który jest pożądany zimą, ale latem może być nadmierny), a także wpływa na stopień wykorzystania oświetlenia elektrycznego. Wszystkie te czynniki są uwzględnione w metodologiach oceny SAP i SBEM, które wykazują zgodność z przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej.

Osiągnięcie celów w zakresie efektywności energetycznej nie gwarantuje jednak dobrego światła dziennego. Wraz z rosnącą świadomością projektów budynków, które reagują na aktualny klimat i zapewniają prawdziwy komfort użytkowników, projektowanie i parametry przeszkleń staną się coraz ważniejsze. W związku z tym światło dzienne może być bardziej doceniane.

EN 17037, jako pierwsza ogólnoeuropejska norma dotycząca światła dziennego, przewiduje projektowanie światła dziennego — i ponieważ obejmuje szerszy zakres zasad niż tylko współczynnik światła dziennego — może położyć podwaliny pod jej szersze uwzględnienie w brytyjskich przepisach budowlanych. Na razie jednak będzie to cecha dobrowolnych standardów oceny oddziaływania na środowisko.

Stosowanie świetliki modułowe

Rozwiązania przeszklenia dachów, takie jak świetliki modułowe, mogą odegrać znaczącą rolę w osiągnięciu komfortu termicznego i wymagań wentylacyjnych, zapewniając jednocześnie większy dostęp do niezasłoniętego nieba i światła słonecznego. Pobierz nasz dokument, aby dowiedz się więcej o związku między komfortem cieplnym, wentylacją i światłem dziennym.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie projektowe i techniczne lub wycenę komercyjnych rozwiązań przeszkleń dachowych i omówić Twoje wymagania. Broszury i przewodniki dostępne są w naszej witrynie internetowej, podobnie jak pliki obiektów CAD i BIM.

Powiązane artykuły

Świetliki modułowe z roletami

Nowa europejska norma dotycząca projektowania światła dziennego obejmuje cztery różne obszary dotyczące światła dziennego: dostarczanie światła dziennego, ocena widoku przez okna, dostęp do światła słonecznego i zapobieganie powstawaniu oślepienia.

Zdjęcie wnętrza Glenpark Early Years z zamontowanymi świetlikami modułowymi VELUX Modular Skylights

Nowa norma europejska dotycząca projektowania światła dziennego w budynkach — EN 17037 — została napisana tak, aby można ją było zastosować w każdym budynku.

Siedziba główna DSV wyposażona w świetliki modułowe VELUX Modular Skylights

Nowa norma europejska EN 17037 dotyczy światła dziennego w budynkach. Ta pierwsza ogólnoeuropejska norma, opublikowana pod koniec 2018 roku, zajmuje się wyłącznie projektowaniem i dostarczaniem światła dziennego.