Jakie obszary projektowania światła dziennego obejmuje norma EN 17037?


Świetliki modułowe z roletami

Nowa europejska norma dotycząca projektowania światła dziennego obejmuje cztery różne obszary dotyczące światła dziennego: dostarczanie światła dziennego, ocena widoku przez okna, dostęp do światła słonecznego i zapobieganie powstawaniu oślepienia.

Niektórzy projektanci mogą już mieć wiedzę na temat projektowania mającego na celu zapewnienie światła dziennego, ale pozostałe trzy aspekty projektowania znacznie rozszerzają zakres normy.

Ten wpis na blogu zawiera przegląd tych czterech obszarów jako wprowadzenie do treści normy

 1. Dostarczanie światła dziennego
  Dostarczanie światła dziennego lub natężenia oświetlenia pozwala użytkownikom wykonywać zadania i odgrywać rolę w określaniu prawdopodobieństwa włączenia sztucznego oświetlenia. Ocenę można przeprowadzić za pomocą modelowania opartego na klimacie lub obliczeń współczynnika światła dziennego.
 2. Ocena widoku z okien
  Użytkownicy budynku powinni mieć rozległy i wyraźny widok na zewnątrz. Norma EN 17037 uwzględnia szerokość i odległość widoku po zewnętrznej stronie okna, a także „warstwy” krajobrazu (niebo, krajobraz i grunt). Widok powinien być postrzegany jako czysty, niezniekształcony i o neutralnych kolorach. Szerokość widoku można ustalić za pomocą podejścia szczegółowego lub uproszczonego. Odległość zewnętrzna i liczba warstw są mierzone zgodne z jednym podejściem.
 3. Dostęp do światła słonecznego
  Obliczanie dostępu do światła słonecznego lub ekspozycji na nie jest czynnikiem komfortu i zdrowia użytkowników mieszkań, żłobków i oddziałów szpitalnych. Dzienne nasłonecznienie można ustalić na podstawie szczegółowych obliczeń lub wartości tabelarycznych.
 4. Zapobieganie oślepieniu
  Jak sama nazwa wskazuje, zapobieganie oślepieniu polega na wyeliminowaniu prawdopodobieństwa oślepienia użytkowników budynku, zwłaszcza tym, którzy nie wybierają miejsca, w którym siedzą. Wykorzystuje się do tego celu szczegółowe obliczenia prawdopodobieństwa oślepienia światłem dziennym (ang. daylight glare probability, DGP) lub standardową tabelę wartości dla materiałów przeciwsłonecznych.
Przewodnik po projektowania rozwiązań uwzględniających światło dzienne i norma EN 17037

Jak mierzy się projekt uwzględniający zapewnianie światła dziennego?

Aby zapewnić elastyczność architektom i projektantom, a jednocześnie uczynić normę użyteczną i zrozumiałą, EN 17037 określa minimalny poziom wydajności, który należy osiągnąć dla każdego z czterech obszarów projektowania światła dziennego.

Oprócz minimalnej rekomendacji zawiera również dwa kolejne poziomy wydajności: średni i wysoki. Użytkownicy normy mogą swobodnie wybrać poziom wydajności, który najlepiej odnosi się do projektu budynku i proponowanego sposobu jego użytkowania. Dostępna jest uproszczona i szczegółowa metoda oceny każdego obszaru projektu.

Firma VELUX Commercial specjalizuje się w oferowaniu rozwiązań światła dziennego dla budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasze świetliki mogą poprawić oświetlenie dzienne w Twoim projekcie. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego powstała norma i jakich typów budynków dotyczy.

Widok od wewnątrz świetlika w atrium w Biurze Hydrograficznym Wielkiej Brytanii

Widok od wewnątrz świetlika w atrium Biura Hydrograficznego Wielkiej Brytanii — zobacz studium przypadku

Powiązane artykuły

Zdjęcie wnętrza Glenpark Early Years z zamontowanymi świetlikami modułowymi VELUX Modular Skylights

Nowa norma europejska dotycząca projektowania światła dziennego w budynkach — EN 17037 — została napisana tak, aby można ją było zastosować w każdym budynku.

Siedziba główna DSV wyposażona w świetliki modułowe VELUX Modular Skylights

Nowa norma europejska EN 17037 dotyczy światła dziennego w budynkach. Ta pierwsza ogólnoeuropejska norma, opublikowana pod koniec 2018 roku, zajmuje się wyłącznie projektowaniem i dostarczaniem światła dziennego.

Świetliki modułowe Modular Skylights, Szwecja — Malmo jobcentre

Przepisy budowlane koncentrują się obecnie na bezpieczeństwie użytkowników, jednak komfort użytkownika dzięki EN 17037 „Światło dzienne w budynkach” staje się pożądanym aspektem.