Jakich typów budynków dotyczy norma EN 17037?


Zdjęcie wnętrza Glenpark Early Years z zamontowanymi świetlikami modułowymi VELUX Modular Skylights
Zdjęcie wnętrza Glenpark Early Years z zamontowanymi świetliki modułowe

Nowa norma europejska dotycząca projektowania światła dziennego w budynkach — EN 17037 — została napisana tak, aby można ją było zastosować w każdym budynku.

Obszary projektowania objęte normą oraz elastyczność projektantów w zakresie wyboru osiągniętego poziomu parametrów eksploatacyjnych oznaczają, że przestrzenie wewnętrzne można zaprojektować tak, aby odpowiadały zamierzonym działaniom.

Dzięki temu norma nie ogranicza się do nowych budynków. Tam, gdzie proponowane są prace mające na celu remont i/lub przekształcenie istniejącego budynku, norma EN 17037 zapewnia środki do oceny istniejących otworów pod kątem zapewnienia światła dziennego, światła słonecznego, oślepienia i widoku w stosunku do proponowanego zastosowania oraz odpowiedniego informowania o wszelkich zmianach w konstrukcji budynku.

Przewodnik po projektowania rozwiązań uwzględniających światło dzienne i norma EN 17037

Czy norma EN 17037 odnosi się do konkretnych typów budynków?

Sekcja 5.3 opisuje ocenę ekspozycji na światło słoneczne i jest jedyną częścią normy, która oferuje pewne wskazówki dotyczące budynku. Zgodnie z nią przynajmniej jedna przestrzeń mieszkalna w mieszkaniach, salach szpitalnych dla pacjentów i żłobkach powinna mieć minimalny poziom ekspozycji na światło słoneczne.

Chociaż dostęp do światła słonecznego jest ogólnie pożądany, nadmierna ekspozycja może być szkodliwa dla zdrowia i dobrego samopoczucia, a także przyczyniać się do nadmiernego nasłonecznienia i niekomfortowych temperatur wewnętrznych. Ten wyjątkowy przykład wytycznych dotyczących budynku w normie EN 17037 jest potwierdzeniem, że w pewnych sytuacjach użytkownicy budynku potrzebują „spokojniejszej” przestrzeni, w których nasłonecznienie nie jest średnie lub wysokie.

Dzieci bawiące się w atrium z zamontowanymi świetlikami, Gebhardschule

Dzieci bawiące się w atrium z zamontowanymi świetlikami, Gebhardschule

Czy norma EN 17037 wymaga określonych poziomów natężenia oświetlenia?

Jeśli chodzi o zapewnienie światła dziennego, norma podaje tylko poziomy natężenia oświetlenia w zakresie minimalnych, średnich i wysokich poziomów wydajności, które są cechą dokumentu. Nie określa poziomów dla poszczególnych zadań lub zastosowań budynku.

Minimalny poziom 300 luksów opiera się na wielu badaniach, które zostały opisane jako odpowiednie oświetlenie do długotrwałej pracy biurowej, i poziom, przy którym prawdopodobieństwo włączenia oświetlenia elektrycznego jest niskie. W poziomach projektowych dla sztucznego oświetlenia również zastosowano próg 300 luksów.

Ponownie, daje to projektantowi swobodę dążenia do wyższych poziomów tam, gdzie wymagają tego niektóre zastosowania budynku i gdy jest to określone w wytycznych dotyczących danego typu budynku.

Firma VELUX Commercial specjalizuje się w oferowaniu rozwiązań światła dziennego dla budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze produkty mogą poprawić oświetlenie dzienne w Twoim projekcie lub dowiedzieć się więcej na temat powodów powstania tej normy.

Powiązane artykuły

Siedziba główna DSV wyposażona w świetliki modułowe VELUX Modular Skylights

Nowa norma europejska EN 17037 dotyczy światła dziennego w budynkach. Ta pierwsza ogólnoeuropejska norma, opublikowana pod koniec 2018 roku, zajmuje się wyłącznie projektowaniem i dostarczaniem światła dziennego.

Świetliki modułowe Modular Skylights, Szwecja — Malmo jobcentre

Przepisy budowlane koncentrują się obecnie na bezpieczeństwie użytkowników, jednak komfort użytkownika dzięki EN 17037 „Światło dzienne w budynkach” staje się pożądanym aspektem.

Świetliki modułowe z roletami

Nowa europejska norma dotycząca projektowania światła dziennego obejmuje cztery różne obszary dotyczące światła dziennego: dostarczanie światła dziennego, ocena widoku przez okna, dostęp do światła słonecznego i zapobieganie powstawaniu oślepienia.