Akustyka architektoniczna: projektowanie cichego środowiska do nauki


Autor: VELUX Modular Skylights
Ecole Maternelle René Guest z zamontowanymi świetlikami modułowymi VELUX Modular Skylights
Naturalne światło dostarczane przez świetliki modułowe VELUX Modular Skylights, kompleks szkolny René Guest, Francja

Ważną funkcją przegród zewnętrznych budynku jest ochrona wnętrza przed niepożądanym hałasem z zewnątrz. Izolacja akustyczna jest ważnym parametrem elementów budynku, ponieważ hałas zewnętrzny może mieć negatywny wpływ na zdrowie, nastrój i zdolność uczenia się.

Nasza percepcja odgrywa ważną rolę w identyfikowaniu, czy słyszymy dźwięk (pozytywny), czy hałas. Niepożądany hałas jest irytujący lub denerwujący, a gdy jest skrajnie głośny, nawet szkodliwy¹. Komfortowa percepcja słuchowa i brak natrętnego hałasu w tle mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia komunikacji w klasie i koncentracji uczniów.

Projektując sale lekcyjne, należy dążyć do zapewnienia optymalnych warunków do generowania i odbioru pożądanych dźwięków (takich jak nauczyciel mówiący do uczniów i ich słuchający) oraz blokowania natrętnych dźwięków (takich jak hałas na placu zabaw i ruch uliczny).

W dwóch badaniach, Crandella i Smaldino (2000)² oraz Picarda i Bradleya (2001)³, podsumowano wyniki kilku wcześniejszych badań i stwierdzono, że środowisko akustyczne w klasie jest krytycznym czynnikiem w osiągnięciach edukacyjnych i psychospołecznych dzieci. W raporcie Clever Classrooms (2015)⁴ również podkreślono, że dotyczy to zwłaszcza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Budowanie lepszych szkół

Niektóre kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, aby udoskonalić i poprawić środowisko akustyczne w salach lekcyjnych, to:

Kontrolowanie hałasu zewnętrznego

Wpływ hałasu zewnętrznego na sale lekcyjne znajdujące się z dala od ruchliwych obszarów szkoły — takich jak plac zabaw i recepcje — będzie mniejszy. W niektórych przypadkach zewnętrzny hałas można kontrolować, wykorzystując jako strefy buforowe takie obszary, jak korytarze, toalety i pomieszczenia magazynowe.

Najlepiej byłoby, gdyby szkoły znajdowały się z dala od ruchliwych dróg. Jeśli jednak szkoła znajduje się przy ruchliwej drodze lub w jej pobliżu, hałas uliczny można złagodzić, umieszczając sale lekcyjne jak najdalej od drogi i/lub w kierunku przeciwnym do jezdni oraz tworząc skarpy i nasypy pokryte roślinnością jako bufory. Wyzwaniem staje się wówczas kontrolowanie hałasu bez zbytniego ograniczania dostępu do dużej ilości światła dziennego, wentylacji i widoku z okien.

Preferowanym rozwiązaniem w tym przypadku jest zastosowanie sterowanych automatycznie świetlików, które otwierają się podczas przerw, zapewniając tym samym odpowiednią wentylację i kontrolę temperatury i nie przepuszczając jednocześnie hałasu ulicznego podczas zajęć.

Dwuwarstwowe panele o różnej grubości każdej szyby (np. 4 mm i 6 mm) zapewniają lepszą izolację akustyczną niż okno ze standardowymi szybami. Trójwarstwowe panele o różnej odległości między szybami i różnej grubości szkła również sprawdzają się lepiej niż standardowe rozwiązanie. Efekt przyniesie również zastosowanie innego wypełnienia gazem — krypton zapewnia lepszą izolację akustyczną. I wreszcie, laminowanie to kolejny sposób na uzyskanie większej izolacji akustycznej szyby.

Hałas wewnętrzny

W zasadzie dźwięk generowany wewnątrz budynku można podzielić na dwa źródła przenoszenia — dźwięk przenoszony przez powietrze i sam budynek. Dźwięki przenoszone przez powietrze, generowane podczas zajęć w sąsiednich salach lekcyjnych lub przez hałas mechaniczny, rozchodzą się przez powietrze, ściany, podłogi i sufity. W klasie niepożądany hałas można zredukować, stosując sufit podwieszany z płytami akustycznymi, stoły i krzesła z gumowymi podkładkami oraz, w razie potrzeby, dodając panele akustyczne. Do pochłaniania dźwięku można również wykorzystać materiały porowate, a zasłony mogą poprawiać akustykę, tłumiąc echo i pogłos.

Kształt pomieszczenia

Rozmieszczenie miejsc w klasie powinno zapewniać, że nauczyciele będą łatwo słyszani przez uczniów, więc im bliżej się znajdują, tym lepiej. Prostokątne pomieszczenie o wyższym stosunku długości do szerokości ułatwia ten rodzaj ustawienia siedzeń.

Nie oznacza to, że sam kształt pomieszczenia może zastąpić odpowiednią akustykę. Jak omawiamy w rozdziałach 5 i 6 e‑booka „Budowanie lepszych szkół: 6 sposobów, aby pomóc naszym dzieciom w nauce”, elastyczność jest jednym z kilku czynników, które są bardzo ważne w projektowaniu klas.

Dobre środowisko akustyczne w salach lekcyjnych pozwala nauczycielom być wyraźnie słyszalnymi i zmniejsza rozproszenie przez hałas z zewnątrz. Pozwala również uczniom na efektywną pracę w grupach, gdy jest to wymagane, jednocześnie zwiększając koncentrację niezbędną do pracy nad projektami indywidualnymi lub podczas zdawania egzaminów.

Źródła

  1. DEIC Basic Book: Acoustics: Noise or sound
  2. Crandell and Smaldino: Classroom Acoustics for Children With Normal Hearing and With Hearing Impairment, 2000
  3. Picard and Bradley: Revisiting speech interference in classrooms. 2001
  4. Clever Classrooms, Raport podsumowujący projektu HEAD, University of Salford, Manchester (2015)

Powiązane artykuły

Przeszklenie dachu składające się z modułów pasma świetlnego Longlights 5–30˚, Hessenwaldschule, Weiterstadt, Frankfurt, Niemcy

Dobrze zaprojektowane sale lekcyjne mogą pomóc w poprawie wyników uczniów w nauce. Jednym z decydujących czynników jest dobre środowisko akustyczne. W tym artykule przyjrzymy się, co naprawdę oznacza hałas w salach lekcyjnych i jak architekci i projektanci mogą zminimalizować jego negatywne skutki.

Dzieci w sali lekcyjnej wypełnionej światłem dziennym — VELUX Commercial

Sprawianie, że uczniowie młodszych klas czują się w sali lekcyjnej jak u siebie, sprzyja zwiększaniu u nich poczucia własnej wartości i odpowiedzialności, a także, jak wykazano, poprawia wyniki w nauce.

Przeszklenie dachu składające się z pasma świetlnego VELUX Longlights 5–30° w kampusie szkolnym Bütze Wolfurt, Wolfurt, Austria

Choć stymulacja, kolor i złożoność wizualna są ważne dla stworzenia tętniącego życiem środowiska uczenia się w sali lekcyjnej, jaka jest zdrowa równowaga między niedostateczną a nadmierną stymulacją?

Widok z góry na salę lekcyjną i pracujących uczniów przez świetlik dachowy

Dzieci spędzają więcej czasu w murach swojej szkoły niż gdziekolwiek indziej poza własnym domem. O ilu godzinach mówimy?

Obiekt gminy Aarup zostaje przebudowany na żłobek/przedszkole

Szkoły są złożonymi środowiskami, w których wiele różnych czynników współgra ze sobą, aby określić rodzaj wrażeń, jakie dzieci będą miały, zarówno w sferze fizycznej, intelektualnej, jak i społecznej.

Dzieci w holu z zamontowanymi świetlikami, szkoła Roskilde Katedralskole

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że 64 miliony europejskich dzieci spędza więcej czasu w szkole niż gdziekolwiek indziej niż we własnym domu?