Przewodnik dla architektów dotyczący projektowania klas lekcyjnych, w których uczniowie czują się jak u siebie


Autor: VELUX Commercial
Dzieci w sali lekcyjnej wypełnionej światłem dziennym — VELUX Commercial
Dzieci w sali lekcyjnej wypełnionej światłem dziennym

Sprawianie, że uczniowie młodszych klas czują się w sali lekcyjnej jak u siebie, sprzyja zwiększaniu u nich poczucia własnej wartości i odpowiedzialności, a także, jak wykazano, poprawia wyniki w nauce.

Ostatnia duża ekspansja budynków szkolnych w całej Europie miała miejsce w latach 70‑tych i większość tych szkół wymaga obecnie remontu. Od czasu ich wybudowania przeprowadzono wiele badań dotyczących wpływu fizycznego środowiska szkół — a konkretnie projektowania sal lekcyjnych — na naukę uczniów.

Jednym z takich badań był projekt HEAD (2015)¹. Obejmował on szczegółowe badania ankietowe 153 sal lekcyjnych z 27 różnych szkół w Wielkiej Brytanii. Wykazano, że fizyczny projekt klasy może wpływać na postępy dzieci w nauce nawet o 16%. Wnioskiem z badania jest zalecenie zmian w zakresie projektowania sal lekcyjnych, a mianowicie więcej naturalnego światła dziennego, lepsza wentylacja oraz poprawiona akustyka.

W ramach projektu HEAD zbadano również wpływ zasad projektowania SIN — stymulacji, indywidualizacji i naturalności — na uczenie się dzieci.

Okazało się, że jedna czwarta wspomnianych różnic w postępach w nauce była spowodowana indywidualizacją sal lekcyjnych (lub jej brakiem). Innymi słowy, wyniki w nauce dzieci znacznie się poprawiły w klasach, w których czuły się jak u siebie, a sama sala lekcyjna umożliwiała elastyczne dostosowywanie się do różnych trybów uczenia się.

Przewodnik e-book: Projektowanie wspaniałych szkół: 8 przykładów na to, jak świetliki poprawiają jakość nauczania

Wspieranie poczucia swojskości w sali lekcyjnej

Badania czynników fizjologicznych i psychologicznych wskazują, że personalizacja przestrzeni jest ważnym czynnikiem kształtowania tożsamości jednostki i poczucia własnej wartości. W kilku badaniach wykazano również, że intymne i spersonalizowane przestrzenie ułatwiają przyswajanie, zapamiętywanie i przywoływanie informacji.

Stwierdzono, że sale lekcyjne, w których dzieci mogą prezentować własne projekty, prace plastyczne itp., sprzyjają większemu uczestnictwu i zaangażowaniu w proces uczenia się.

W raporcie Clever Classrooms podsumowującym projekt HEAD przedstawiono szereg czynników, które są ważne w pomaganiu dzieciom identyfikować się z „ich” salą lekcyjną. Rekomendacje zawarte w raporcie:

 • Sala lekcyjna powinna mieć charakterystyczny projekt pomieszczenia lub cechy, które sprawią, że będzie ona od razu znana dzieciom.
 • W sali lekcyjnej powinno być możliwe wyeksponowanie prac dzieci na ścianach i dedykowanych stołach ekspozycyjnych.
 • Sala lekcyjna powinna zawierać spersonalizowane elementy, takie jak wieszaki z imieniem i nazwiskiem, szafki lub szuflady dla każdego ucznia.
 • Biurka i krzesła powinny być wygodne, ciekawe i ergonomiczne odpowiednio do wieku i wzrostu dzieci.

Tworzenie elastyczności

Wszystkie sale lekcyjne wymagają pewnej elastyczności, aby dostosowywać się do różnych trybów uczenia się.

W takich przypadkach wskazane są dodatkowe urządzenia chłodzące, takie jak wentylatory sufitowe i klimatyzatory.

Zalecenia:

 • Wyraźnie zdefiniowane wydzielone strefy lub pomieszczenia.
 • Zróżnicowane plany pięter, aby stworzyć różnorodne obszary aktywności dla uczniów młodszych klas. W przypadku starszych uczniów bardziej efektywne są bardziej kwadratowe i większe pomieszczenia.
 • Zapewnienie odpowiedniego i dostępnego miejsca do przechowywania.
 • Duże, dostępne powierzchnie ścienne do elastycznej ekspozycji informacji i prac uczniów.
 • Różne strefy nauki do nauki przez zabawę dla młodszych dzieci, z wyraźnymi ścieżkami między strefami.
 • Elastyczne rozmieszczenie biurek i mebli.

Dzieci spędzają w szkole więcej czasu niż w jakimkolwiek innym miejscu poza domem. Średnio dzieci przebywają w szkole około 200 dni w roku, a 70% tego czasu spędzają w salach lekcyjnych. Sprawienie, że czują się w sali lekcyjnej jak u siebie i zapewnienie im elastycznego środowiska uczenia się powinno być integralną częścią każdego projektu szkoły, dziś i w przyszłości.

Źródła

 1. Clever Classrooms (2015), Raport podsumowujący projektu HEAD, University of Salford, Manchester

Powiązane artykuły

Przeszklenie dachu składające się z pasma świetlnego VELUX Longlights 5–30° w kampusie szkolnym Bütze Wolfurt, Wolfurt, Austria

Choć stymulacja, kolor i złożoność wizualna są ważne dla stworzenia tętniącego życiem środowiska uczenia się w sali lekcyjnej, jaka jest zdrowa równowaga między niedostateczną a nadmierną stymulacją?

Widok z góry na salę lekcyjną i pracujących uczniów przez świetlik dachowy

Dzieci spędzają więcej czasu w murach swojej szkoły niż gdziekolwiek indziej poza własnym domem. O ilu godzinach mówimy?

Obiekt gminy Aarup zostaje przebudowany na żłobek/przedszkole

Szkoły są złożonymi środowiskami, w których wiele różnych czynników współgra ze sobą, aby określić rodzaj wrażeń, jakie dzieci będą miały, zarówno w sferze fizycznej, intelektualnej, jak i społecznej.

Dzieci w holu z zamontowanymi świetlikami, szkoła Roskilde Katedralskole

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że 64 miliony europejskich dzieci spędza więcej czasu w szkole niż gdziekolwiek indziej niż we własnym domu?

Czy wiesz, że dobrze zaprojektowane sale lekcyjne mają znaczący wpływ na wyniki w nauce? Badania wykazały, że lepsze cechy fizyczne mogą zwiększyć zdolności uczenia się uczniów. W tym artykule dogłębnie analizujemy znaczenie światła dziennego i światła elektrycznego w tym równaniu.

Szkoła Hessenwaldschule z zamontowanymi świetlikami modułowymi VELUX Modular Skylights

Szkoła Hessenwald w Weiterstadt w Niemczech jest przykładem energooszczędnej, współczesnej architektury, która zapewnia nowy model nauczania i wychowania. W centrum makiety i budynku stoi dobrze oświetlone i dobrze wentylowane trzykondygnacyjne atrium.